CYFROPOL

język polski przed maturą

Przed maturą!

JĘZYK POLSKI

Pomysły na lekcje ...

JĘZYK POLSKI

Testy, sprawdziany, ...

JĘZYK POLSKI

Stwórz swoją www

JĘZYK POLSKI LEKCJE LIVE WSPÓŁCZESNOŚĆ

TESTY POLSKI PRZED MATURĄ

PANEL LEKCYJNY

T1: Pokolenie herosów czy pokolenie troglodytów? Wiersz Pokolenie K. K. Baczyńskiego: jego wizyjność i symbolika.

 

Tezy interpretacyjne do wiersza Pokolenie Krzysztofa Kamila Baczyńskiego:
 

„Edukacja” młodego pokolenia w warunkach „spełnionej apokalipsy”.

Realia czasu wojny w wierszach K. K. Baczyńskiego.

 

P.d.

1) Na następnej lekcji interpretacja jednego wiersza wybranego przez ucznia i jednego, wskazanego przez nauczyciela: Elegia o … [chłopcu polskim], Z lasu, Wyroki, *** [Niebo złote ci otworzę …].

 

Plan na przyszły tydzień:

Tadeusz Borowski:

Pożegnanie z Marią (13 III),

U nas, w Auschwitzu… (14 III),

Proszę państwa  do gazu (16 III),

Dzień na Harmenzach (16 III).

 

T2: Symbolika motywów ze świata natury w wierszu Wyroki K. K. Baczyńskiego.

 

Niebo złote, Ci, otworzę… - wiara w moc słowa i wyobraźnię poetycką.

 

T3: Wyobraźnia poetów spełnionej apokalipsy.

 

Pytania s. 178.

 

P.d.

1) Znajomość wierszy Baczyńskiego - umiejętność interpretacji jednego wskazanego, drugiego - wybranego przez ucznia (z wyjątkiem Pokolenia).

2) S. 178, pyt.

3) Jaki obraz rzeczywistości okupacyjnej wyłania się z opowiadania Pożegnanie z Marią Tadeusza Borowskiego?

4) Przypomniec sobie: A. Asnyk Do młodych, Lament świętokrzyski.

 

T4: Rzeczywistość okupacyjna w opowiadaniu Tadeusza Borowskiego Pożegnanie z Marią.

 

Pożegnanie z Marią - opowiadanie o sile wartości istotnych dla człowieka, o ich upadku czy też tekst podejmujący inne zagadnienie, istotniejsze od wspomnianych? 

 

T5: Refleksja nad kulturą i cywilizacją europejską w opowiadaniu Tadeusza Borowskiego U nas, w Auschwitzu… .

 

Praca w grupach:

1. Sytuacja w rozdziale.

2. Ważne refleksje i ich interpretacja.

3. Środki stylistyczne, pomysły literackie - ich funkcja.

 

Sugestie dodatkowe:

 

Przedstaw wnioski dotyczące tego, jakie refleksje nad kulturą i cywilizacją europejską snuje Borowski.

s. 99 (piramidy egipskie – zbrodnia),

s. 100-101 (pytanie o przyszłość),

Co Borowski zauważa w zachowaniu więźniów?

Czy są to wyłącznie zachowania świadczące o odhumanizowaniu, strachu i budzeniu się niższych instynktów?

 

T6: Charakterystyka życia w obozie i człowieka zlagrowanego w opowiadaniu Borowskiego Proszę państwa  do gazu.

 

P. d.

1) O Borowskim z podręcznika.

2) Dzień na Harmenzach.

3) Sytuacja komunikacyjna i funkcje tekstu podr. s. 179-180.

 

T115: Postawy ludzkie w sytuacjach ekstremalnych i literackie sposoby ich przedstawiania (opowiadania Tadeusza Borowskiego).

19 III 18

 

1. Definicja sytuacji ekstremalnej.

2. Przykłady z opowiadań (głód, lęk przed śmiercią, ...).

3. Swoiste zasady panujące w obozie:

a) cytat,

b) komentarz.

4. W czym można upatrywać przejawów człowieczeństwa?

 

P. d.

1) Sytuacja komunikacyjna i funkcje tekstu podr. s. 179-184.

:

a) zad. 1 i 6 - wszyscy,

b) zad. 2, 4 - parzyści, zad. 3, 5 - nieparzyści.

2) Na przyszły tydzień wskazane fr. Innego świata Grudzińskiego:

a) sześć wybranych rozdziałów - na dop,

b) dziewięć - na dst (itd.)

 

T116: Warsztaty dla klas maturalnych na temat komunikacji interpersonalnej i radzenia sobie ze stresem maturalnym.

21 III 18

 

T117: Elementy sytuacji komunikacyjnej i funkcje tekstu.

23 III 18

 

podr. s. 179-184.

 

Oraz elementy sytuacji komunikacyjnej.

Z podr. s. 202 tabela.

 

T118: Liryczny obraz człowieka okaleczonego wojną („Ocalony” Tadeusza Różewicza).

26 III 18

        

Podr. s. 217.

 

P.d. „Inny świat” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego

 

T119: Poetyka „ściśniętego gardła” – poezja Tadeusza Różewicza („Termopile polskie” i „Lament”).

26 III 18

 

T120: „Inny świat” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego jako opis państwa totalitarnego.

27 III 18

 

 

T121: Obraz funkcjonowania łagru w utworze „Inny świat” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego.

28 III 18

 

Formułowanie zasad rządzących życiem obozowym.

- rządy urków (poza wszelką kontrolą),

- zemsta na tych, którzy niegdyś współtworzyli system stalinowski (Gorcew).

 

Uwaga! Na środę potrzebny będzie podręcznik niebieski (s. 114, Zbigniew Herbert Przesłanie Pana Cogito). Tekst potrzebny do konfrontacji z fr. książki Inny świat Gustawa Herlinga-Grudzińskiego.

 

T122: „Lepiej umrzeć niż żyć na kolanach” – interpretacja wybranych fragmentów książki Inny świat Gustawa Herlinga-Grudzińskiego.

4 IV 18

 

Cytat z rozdziału Zapiski z martwego domu, s. 233 - słowa rewolucjonistki hiszpańskiej Dolores Ibarruri (Pasionarii).

 

Cytat jako punkt wyjścia do rozprawki: umrzeć czy żyć na kolanach?

 

Interpretacja wiersza Zbigniewa Herberta Przesłanie Pana Cogito (ostatni podr. s. 114).

 

 

1. Marusia   2. Ponomarenko.   3. Gorcew   4. „Zabójca Stalina”.  5. Natalia Lwowna.  6. Narrator:

 

Co musieli przeżyć i czego doświadczyć? Jak postrzegał te postacie obóz? Jaką prawdę o systemie stalinowskim odsłania ich los?

 

Jak oprzeć się systemowi, który niszczy jednostkę? Losy Kostylewa. Ludzkie postawy w sytuacji ekstremalnej.

 

Interpretacja rozdziału Epilog: upadek Paryża.

 

 

P.d. Notatka do tematu lekcji.

 

T123: Rola motta jako istotnego odniesienia interpretacyjnego tekstu kultury.

6 IV 18

 

 

T124: Czym jest śmierć i godność człowieka, bohaterstwo, piękno i brzydota w tradycyjnym rozumieniu i w kontekście wydarzeń w getcie?

9 IV 18

 

Podr. s. 210-217.

„Nie dać się wepchnąć na beczkę” – ta i inne sytuacje symboliczne obrazujące sytuację Żydów.

 

T125: Postawy ludzi wobec śmierci i cierpienia w świetle utworu Hanny Krall Zdążyć przed Panem Bogiem

9 IV 18

 

Interpretacja wybranych fr. tekstu (motyw Żyda na beczce, pojęcie godności i bohaterstwa w ujęciu Marka Edelmana i  w konfrontacji z modelem amerykańskim, ...).

 

P.d.

1) Karta pracy nr 6, punkt ostatni pisemnie.

2) Perswazja a manipulacja (podr. s. 246-248).

 

 

T126: Manipulacja językowa w tekstach reklamowych, w języku polityków i dziennikarzy.

10 IV 18

 

Perswazja a manipulacja (podr. s. 246 i dalej).

Manipulacja w reklamie.

Neonowomowa w reklamie.

 

P.d.

1) S. 252, ćw. 7, 8.

2) Podręcznik niebieski, s. 12-14 - do zreferowania.

3) Interpretacja wiersza Kufer Kazimierza Wierzyńskiego (dla ochotników).

 

 

T127: Literackie powroty do krain dzieciństwa i mit Kresów.

11 IV 18

 

Samotność tułaczy w poezji emigracyjnej.

Kochajmy tyle Litwy, ile jej zostało… .

Jak przygotować i wygłosić wypowiedź na ustnej maturze z polskiego

 

P.d. Dżuma Alberta Camus Na 13 IV 2018 (pt.)

 

T128: Powieść Alberta Camus Dżuma jako filozoficzna parabola.

13 IV 18

 

P.d.

1) S. 43 - odpowiedzi pisemne na pytania do fr.

2) S. 44 - pyt. 1-10 wg numerów, 11 i 12 - wszyscy.

3) Zredagować temat rozprawki do wiersza Kazimierza Wierzyńskiego Kufer.

4) Przemyśleć sens motta.

 

T129: „Każdy z nas nosi w sobie dżumę” – sylwetka Tarrou, bohatera powieści Dżuma Alberta Camus.

16 IV 18

 

 

T130: Postawy bohaterów powieści Alberta Camus wobec dżumy.

16 IV 18

 

T: Lekcja życia "po końcu świata" (poezja Tadeusza Różewicza).

 

T: Dialogi Tadeusz Różewicza z przeszłością.

 

P.d.

1) Analiza didaskalium.

2) Analiza aktu I.

 

T: Obraz rodziny w utworze Sławomira Mrożka Tango.

 

 

T: Tango Sławomira Mrożka metaforą problemów uniwersalnych: społecznych, politycznych i artystycznych.

 

Odpowiedzi na pytania do fr. tekstu (podr. s. 81).

 

T: Tango Sławomira Mrożka - interpretacja plakatów teatralnych.

 

T: Sztuka myślenia Wisławy Szymborskiej.