CYFROPOL

język polski przed maturą

Przed maturą!

JĘZYK POLSKI

Pomysły na lekcje ...

JĘZYK POLSKI

Testy, sprawdziany, ...

JĘZYK POLSKI

Stwórz swoją www

TESTY POLSKI PRZED MATURĄ

PANEL LEKCYJNY

T1: Pokolenie herosów czy pokolenie troglodytów? Wiersz Pokolenie K. K. Baczyńskiego: jego wizyjność i symbolika.

 

Tezy interpretacyjne do wiersza Pokolenie Krzysztofa Kamila Baczyńskiego:
 

„Edukacja” młodego pokolenia w warunkach „spełnionej apokalipsy”.

Realia czasu wojny w wierszach K. K. Baczyńskiego.

 

P.d.

1) Na następnej lekcji interpretacja jednego wiersza wybranego przez ucznia i jednego, wskazanego przez nauczyciela: Elegia o … [chłopcu polskim], Z lasu, Wyroki, *** [Niebo złote ci otworzę …].

 

Plan na przyszły tydzień:

Tadeusz Borowski:

Pożegnanie z Marią (13 III),

U nas, w Auschwitzu… (14 III),

Proszę państwa  do gazu (16 III),

Dzień na Harmenzach (16 III).

 

T2: Symbolika motywów ze świata natury w wierszu Wyroki K. K. Baczyńskiego.

 

Niebo złote, Ci, otworzę… - wiara w moc słowa i wyobraźnię poetycką.

 

T3: Wyobraźnia poetów spełnionej apokalipsy.

 

Pytania s. 178.

 

P.d.

1) Znajomość wierszy Baczyńskiego - umiejętność interpretacji jednego wskazanego, drugiego - wybranego przez ucznia (z wyjątkiem Pokolenia).

2) S. 178, pyt.

3) Jaki obraz rzeczywistości okupacyjnej wyłania się z opowiadania Pożegnanie z Marią Tadeusza Borowskiego?

4) Przypomniec sobie: A. Asnyk Do młodych, Lament świętokrzyski.

 

T4: Rzeczywistość okupacyjna w opowiadaniu Tadeusza Borowskiego Pożegnanie z Marią.

 

Pożegnanie z Marią - opowiadanie o sile wartości istotnych dla człowieka, o ich upadku czy też tekst podejmujący inne zagadnienie, istotniejsze od wspomnianych? 

 

T5: Refleksja nad kulturą i cywilizacją europejską w opowiadaniu Tadeusza Borowskiego U nas, w Auschwitzu… .

 

Praca w grupach:

1. Sytuacja w rozdziale.

2. Ważne refleksje i ich interpretacja.

3. Środki stylistyczne, pomysły literackie - ich funkcja.

 

Sugestie dodatkowe:

 

Przedstaw wnioski dotyczące tego, jakie refleksje nad kulturą i cywilizacją europejską snuje Borowski.

s. 99 (piramidy egipskie – zbrodnia),

s. 100-101 (pytanie o przyszłość),

Co Borowski zauważa w zachowaniu więźniów?

Czy są to wyłącznie zachowania świadczące o odhumanizowaniu, strachu i budzeniu się niższych instynktów?

 

T6: Charakterystyka życia w obozie i człowieka zlagrowanego w opowiadaniu Borowskiego Proszę państwa  do gazu.

 

P. d.

1) O Borowskim z podręcznika.

2) Dzień na Harmenzach.

3) Sytuacja komunikacyjna i funkcje tekstu podr. s. 179-180.

 

T115: Postawy ludzkie w sytuacjach ekstremalnych i literackie sposoby ich przedstawiania (opowiadania Tadeusza Borowskiego).

19 III 18

 

1. Definicja sytuacji ekstremalnej.

2. Przykłady z opowiadań (głód, lęk przed śmiercią, ...).

3. Swoiste zasady panujące w obozie:

a) cytat,

b) komentarz.

4. W czym można upatrywać przejawów człowieczeństwa?

 

P. d.

1) Sytuacja komunikacyjna i funkcje tekstu podr. s. 179-184.

:

a) zad. 1 i 6 - wszyscy,

b) zad. 2, 4 - parzyści, zad. 3, 5 - nieparzyści.

2) Na przyszły tydzień wskazane fr. Innego świata Grudzińskiego:

a) sześć wybranych rozdziałów - na dop,

b) dziewięć - na dst (itd.)

 

T116: Warsztaty dla klas maturalnych na temat komunikacji interpersonalnej i radzenia sobie ze stresem maturalnym.

21 III 18

 

T117: Elementy sytuacji komunikacyjnej i funkcje tekstu.

23 III 18

 

podr. s. 179-184.

 

Oraz elementy sytuacji komunikacyjnej.

Z podr. s. 202 tabela.

 

T118: Liryczny obraz człowieka okaleczonego wojną („Ocalony” Tadeusza Różewicza).

26 III 18

        

Podr. s. 217.

 

P.d. „Inny świat” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego

 

T119: Poetyka „ściśniętego gardła” – poezja Tadeusza Różewicza („Termopile polskie” i „Lament”).

26 III 18

 

T120: „Inny świat” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego jako opis państwa totalitarnego.

27 III 18

 

 

T121: Obraz funkcjonowania łagru w utworze „Inny świat” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego.

28 III 18

 

Formułowanie zasad rządzących życiem obozowym.

- rządy urków (poza wszelką kontrolą),

- zemsta na tych, którzy niegdyś współtworzyli system stalinowski (Gorcew).

 

Uwaga! Na środę potrzebny będzie podręcznik niebieski (s. 114, Zbigniew Herbert Przesłanie Pana Cogito). Tekst potrzebny do konfrontacji z fr. książki Inny świat Gustawa Herlinga-Grudzińskiego.

 

T122: „Lepiej umrzeć niż żyć na kolanach” – interpretacja wybranych fragmentów książki Inny świat Gustawa Herlinga-Grudzińskiego.

4 IV 18

 

Cytat z rozdziału Zapiski z martwego domu, s. 233 - słowa rewolucjonistki hiszpańskiej Dolores Ibarruri (Pasionarii).

 

Cytat jako punkt wyjścia do rozprawki: umrzeć czy żyć na kolanach?

 

Interpretacja wiersza Zbigniewa Herberta Przesłanie Pana Cogito (ostatni podr. s. 114).

 

 

1. Marusia   2. Ponomarenko.   3. Gorcew   4. „Zabójca Stalina”.  5. Natalia Lwowna.  6. Narrator:

 

Co musieli przeżyć i czego doświadczyć? Jak postrzegał te postacie obóz? Jaką prawdę o systemie stalinowskim odsłania ich los?

 

Jak oprzeć się systemowi, który niszczy jednostkę? Losy Kostylewa. Ludzkie postawy w sytuacji ekstremalnej.

 

Interpretacja rozdziału Epilog: upadek Paryża.

 

 

P.d. Notatka do tematu lekcji.

 

T123: Rola motta jako istotnego odniesienia interpretacyjnego tekstu kultury.

6 IV 18

 

 

T124: Czym jest śmierć i godność człowieka, bohaterstwo, piękno i brzydota w tradycyjnym rozumieniu i w kontekście wydarzeń w getcie?

9 IV 18

 

Podr. s. 210-217.

„Nie dać się wepchnąć na beczkę” – ta i inne sytuacje symboliczne obrazujące sytuację Żydów.

 

T125: Postawy ludzi wobec śmierci i cierpienia w świetle utworu Hanny Krall Zdążyć przed Panem Bogiem

9 IV 18

 

Interpretacja wybranych fr. tekstu (motyw Żyda na beczce, pojęcie godności i bohaterstwa w ujęciu Marka Edelmana i  w konfrontacji z modelem amerykańskim, ...).

 

P.d.

1) Karta pracy nr 6, punkt ostatni pisemnie.

2) Perswazja a manipulacja (podr. s. 246-248).

 

 

T126: Manipulacja językowa w tekstach reklamowych, w języku polityków i dziennikarzy.

10 IV 18

 

Perswazja a manipulacja (podr. s. 246 i dalej).

Manipulacja w reklamie.

Neonowomowa w reklamie.

 

P.d.

1) S. 252, ćw. 7, 8.

2) Podręcznik niebieski, s. 12-14 - do zreferowania.

3) Interpretacja wiersza Kufer Kazimierza Wierzyńskiego (dla ochotników).

 

 

T127: Literackie powroty do krain dzieciństwa i mit Kresów.

11 IV 18

 

Samotność tułaczy w poezji emigracyjnej.

Kochajmy tyle Litwy, ile jej zostało… .

Jak przygotować i wygłosić wypowiedź na ustnej maturze z polskiego

 

P.d. Dżuma Alberta Camus Na 13 IV 2018 (pt.)

 

T128: Powieść Alberta Camus Dżuma jako filozoficzna parabola.

13 IV 18

 

P.d.

1) S. 43 - odpowiedzi pisemne na pytania do fr.

2) S. 44 - pyt. 1-10 wg numerów, 11 i 12 - wszyscy.

3) Zredagować temat rozprawki do wiersza Kazimierza Wierzyńskiego Kufer.

4) Przemyśleć sens motta.

 

T129: „Każdy z nas nosi w sobie dżumę” – sylwetka Tarrou, bohatera powieści Dżuma Alberta Camus.

16 IV 18

 

 

T130: Postawy bohaterów powieści Alberta Camus wobec dżumy.

16 IV 18

 

T: Lekcja życia "po końcu świata" (poezja Tadeusza Różewicza).

 

T: Dialogi Tadeusz Różewicza z przeszłością.

 

P.d.

1) Analiza didaskalium.

2) Analiza aktu I.

 

T: Obraz rodziny w utworze Sławomira Mrożka Tango.

 

 

T: Tango Sławomira Mrożka metaforą problemów uniwersalnych: społecznych, politycznych i artystycznych.

 

Odpowiedzi na pytania do fr. tekstu (podr. s. 81).

 

T: Tango Sławomira Mrożka - interpretacja plakatów teatralnych.

 

T: Sztuka myślenia Wisławy Szymborskiej.