CYFROPOL

język polski przed maturą

Przed maturą!

JĘZYK POLSKI

Pomysły na lekcje ...

JĘZYK POLSKI

Testy, sprawdziany, ...

JĘZYK POLSKI

Stwórz swoją www

KLASA 4 TECHNIKUM

Testy - wymagania

POW

5T1: Lekcja organizacyjna, Przedmiotowe Ocenianie Wewnątrzszkolne, informacje dotyczące matury.

6 IX 17 T1 (T1)


P.d.

1) Spojrzenie całościowe na Raskolnikowa – pomysł na „grafosymbolikę” („Co te oczy mogły widzieć, co uszy – usłyszeć, serce – odczuć, rozum – pojąć, nogi – przejść itd.).


T2: Raskolnikow – spojrzenie całościowe na postać przez pryzmat psychiki i relacji społecznych.

11 IX 17 T2 (T2)


Prezentacja pomysłów graficznych.

Wyjaśnienie pojęcia „powieść polifoniczna” (wielogłosowa)


P.d.

1) S. 112-113, odpowiedzi na pytania pod tekstem Szestowa. Precyzyjnie i objętość zgodna z poleceniem.


T3: Redagowanie pytań do testu Lwa Szestowa Wybory Raskolnikowa.

13 IX 17 T2 (T2)


Pytania

 1. 1. Jakie czynniki wpłynęły na to, że Raskolnikow nie dopuszczał do siebie myśli o swojej winie?
 2. 2. Dlaczego właśnie w Soni Raskolinkow dostrzegł najwierniejszego powiernika?
 3. 3. Jaka była reakcja Raskolnikowa po przeczytaniu przez Sonię historii wskrzeszenia Łazarza?
 4. 4. Dlaczego Raskolnikow usiłuje szukać pomocy i odpowiedzi na rozterki w Biblii?
 5. 5. Co znaczą słowa Szestowa „ A wyższa idea na ziemi jest tylko jedna, mianowicie idea nieśmiertelności duszy ludzkiej”? 
 6. 6. Dlaczego tak ważny dla Raskolnikowa jest motyw wskrzeszenia Łazarza?
 7. 7. Skąd u Raskolnikowa przekonanie, że wartości, którymi żyje Sonia, mu pomogą?
 8. 8. Co łączy Dostojewskiego z Raskolnikowem?
 9. 9. Dlaczego Raskolnikow nie czuł skruchy po dokonaniu zbrodni?
 10. 10. Czy po dokonaniu zabójstwa możliwy jest powrót do starego, romalnego życia? (Ola)
 11. 11. Czy dokonana zbrodnia oddala nas od bliskich? (Ola)
 12. 12. Czy czynienie dobra będzie jeszcze kiedyś interesowało Raskolnikowa? (Ola)
 13. 13. Czy po tak tragicznych przeżyciach można mieć jeszcze nadzieję? (Ola)
 14. 14. Czy Raskolnikowo będzie wiedział, co jest prawdą, a co fałszem?
 15. 15. W jaką stronę powinien pójść Raskolnikow: za Sonią i jej prawdami wynikającymi z Biblii, czy za filozofią Nietzschego?

P.d.

1. S. 114, zas. 2.

2. S. 114, "Stan języka polskiego w czasie pozytywizmu".

3. S. 115, "Wpływ języków zaborców na polszczyznę" - nr 1-5.

4. S. 115, "Języ w powieści realistycznej i naturalistycznej" - nr 6-10.

5. S. 116, "Techniki opisów" - nr 11-15.

6. S. 116-117, Językowa charakterystyka bohaterów - nr 16-20.

7. S. 116, "Archaizacja w literaturze poztywizmu" - nr 21-24.T4: Język i styl pozytywizmu.

18 IX 17 T3 (T3)


Omówiono stan język polskiego w czasach pozytywizmu oraz wpływ języków zaborców na polszczyznę ("Nr", "stać za chlebem").


Wszystkich obowiązuje s. 115-117.


T5: Młoda Polska, modernizm, neoromantyzm, fin de siècle czy dekadentyzm? Wokół nazwy i istoty nowej epoki.

20 IX 17 T3 (T3)


P.d.

1) Kazimierz Przerwa-Tetmajer, „Anioł Pański” - nieparzyści prowadzą interpretację (rola N).

2) Leopold Staff, „Deszcz jesienny” - parzyści prowadzą interpretację (rola N).


T6: Dekadentyzm jako postawa wobec życia – „Koniec wieku XIX” Kazimierza Przerwy – Tetmajera.

25 IX 17 T3 (T3)


Interpretacja tekstu, notatka samodzielnie.

Rozpoczęcie pracy w dwóch grupach odnośnie T7, który został podany.

Omówiono refren (moty "konania" modlitwy).

Padło pytanie o tytuły poszczególnych strof i argumentację.


T7: Nastrojowość i psychizacja pejzażu w liryce młodopolskiej: Kazimierz Przerwa-Tetmajer „Anioł Pański”, Leopold Staff „Deszcz jesienny”.

27 IX 17 T3 (T3)


T8: Leopolda Staffa walka ze słabością (Kowal).

27 IX 17 T3 (T3)


Analiza i interpretacja wiersza. Związki z filozofią Nietzschego. Przełamania dekadentyzmu. Motyw kowala kującego własny los, pracującego nad sobą. Motyw autodestrukcji, gdyby podjęty trud miał natrafić na słabość.


P.d.

1) Propozycja interpretacji z podr. - porównać z własnymi koncepcjami.

2) "Wesele".


T9: Inteligenckie zauroczenie wsią (akt I Wesela Stanisława Wyspiańskiego).

5 X 17 T1 (T5)

1. Geneza - "Plotka o Weselu".

2. Didaskalium - wnikliwa analiza.

3. Scena 1.

4. Scena 17.


P.d.

1) "Plotka ..."

2) Akt I, całość, będę wskazywał fr. do interpretacji.T10: Fantazmaty Pana Młodego, Poety i Gospodarza (akt I Wesela Stanisława Wyspiańskiego, sceny 23-26).

9 X 17 T2 (T6)


Podstawowymi fantazmatami bohaterów są osoby dramaty, która ujawniają się bohaterom i prowadzą z nimi dialog.


1. Pojęcie "fantazmat" - produkt wyobraźni, snu, obecny w warstwie nieświadomości; element archetpiczny lub symboliczny.

2. Pan Młody:

- jako inteligent, mieszkaniec wielkiego miasta, ujrzał swój fantazamt w Sukiennicach, w owej lalce, którą żywą znalazł w Bronowicach,

3. Poeta:

- dekadent, który potrzebował mocy (ten brak odnalazł w postaci wielkiego Rycerza, Zawiszy Czarnego),

- "ofiarnica" - ten neologizm odslania pragnienie znalezienia w sobie gotowości do oddania życia, na co Poeta nie jest gotowy.

4. Gospodarz:

- jego wyobrażenia o chłopstwie (godność, prostota, siła) - te wyobrażenia mają podłoże realne, wynikają z obserwacji rzeczywistości,


T11: Problematyka społeczna i dramaturgiczne sposoby jej przedstawienia w akcie I „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego.

11 X 17 T2 (T6)


1. Wypowiedzi bohaterów na ten sam temat (np. walka o wolność) wyrażone odmiennymi stylami.

2. Konfrontacja poglądów bohaterów na temat relacji między chłopstwem a inteligencją:

- w scenie 26. Dziad mówi o różnych stanach, ich odmienności, nieprzystawalności, zaś Ojciec stiwerdza: "Co tam po kim szukać stanu" - dla niego te różnice mają odmienny charakter: panowie nudzą się w mieście, znajdują piękne panny na wsi, więc tu ich ciągnie,

- Dziad przypomina więc o "dawnych gniewach" o "krwi, rzezańcach" - a Ojciec dystansuje się od tych wydarzeń ("jestem czysty").


P.d. Podobnie jak pkt. 1,2 do końca aktu I (zacząć od notatki interpretacyjnej do sc. 26).T12:  Stańczyk i Dziennikarz – wokół kwestii odpowiedzialności za losy ojczyzny.

16 X 17 T3 (T7)


obraz Jana Matejki Stańczyk (na dworze królowej Bony) z 1862.

„Teka Stańczyka” - konserwatyści krakowscy.

Motyw "Społem", Puszczyk, nieszczęście, symnbolika kaduceusza - nie omówiono.


P.d. Co wynika z tej konfrontacji? Co błazen uświadamia Dziennikarzowi?T13:  Co wynika z konfrontacji: Poeta – Rycerz, Hetman – Pan Młody, Upiór – Dziad.

18 X 17 T3 (T7)

   

Konfrontacja Poeta - Rycerz.

Do s. 123, zwrócono uwagę na „ofiarnicę”.


P.d.

1) Zaznaczyć ważne fr.

2) Wyjaśnić, co przynosi konfrontacja, co uświadamia.


T14: „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego w kontekście obrazów Jana Matejki.

23 X 17 T4 (T8)


Obrazy Jana Matejki: Stańczyk na balu u królowej Bony, Hołd pruski (1882), Zawieszenie dzwonu Zygmunta (1874), Racławice


„Wesele” w kontekście historycznym (czasy rozbiorów, rabacja galicyjska).


Co zostało z „olbrzymów dzieła”? – „Śmierć - - - Noc!” (Rycerz – Poeta). Postaci fantastyczno-symboliczne i prawda o bohaterach dramatu oraz narodzie wynikająca z konfrontacji osób z dramatu z bohaterami i ich rzeczywistością.


Jakie prawdy o polskiej historii i relacjach społecznych przynoszą konfrontacje: Pan Młody – Hetman oraz Dziad – Upiór?


Pan Młody - Hetman:

1. Sylwetka Franciszka

Ksawerego Branickiego - pierwowzoru Hetmana (hetman wielki koronny, współorganizator konfederacji targowickiej - spisku magnackiego z 1792 roku, będącego wyrazem oporu przeciw reformom Sejmu Czteroletniego; podczas powstania kościuszkowskiego skazany zaocznie na śmierć; był finansowany przez carycę Katarzynę II - poślubił jej córkę Aleksandrę Engelhardtównę).

2. W dramacie podkreślany jest motyw pieniędzy, które Hetman otrzymywał od carycy ("braliśta pieniążek moskieski" - ciekawe jest zdrobnienie wyrazu "pieniądz" - tworzy to pewną sprzeczność, bo Branicki brał niemałe pieniądze i uosabiał bogactwo wyrosłe na zdradzie ojczyzny).

3. Chór, nazywany przez Hetmana "sztabem moskieskim", chce porwać wielkiego pana w tan i chce się z nim na swój sposób bratać (pocałunek), ale jest to piekielny taniec i zdradziecki pocałunek.

4. Kara, jaka spotyka Hetmana (szarpanie przez diabły, picie jego krwi, gnanie przez bory) przypomina obrazy scen w "Boskiej Komedii" Dantego (sceny dantejskie).

5. W scenie 12 wyeksponowana jest "pańskość, Hetmana, magnacka pycha ("mnie na Piekło stać"), piekielna megalomania.

6. W obecnej sytuacji Hetman oczywiście chciałby się pozbyć złota, które go pali; chciałby też modlitwy, która przyniosłaby mu ulgę.

7. Pan Młody oskarża Hetmana o fatalne "przewodzenie" narodowi - "a my dzisiaj w psiej niewoli / nie hetmany, strzęp, łachmany, gruz".


Dziad - Upiór

1. Sylwetka Jakuba Szeli, pierwowzoru Upiora (przywódca rabacji galicyjskiej,buntu chłopskiego przeciw szlachcie, przygotowując powstanie i - paradoksalnie - planującej zwrócenie uwagi na sytuację chłopską; rabację prowokował administracja austriacka; powstanie chłopskie, którego celem była likwidacja pańszczyzny, musiała w następnym etapie wygaszać ta sama administracja; Szela otrzymał w nagrodę 30-morgowe gospodarstwo i był pod nadzorem policji).

2. Motywem powtarzającym się w wypowiedzi Upiora jest kubeł wody, który symbolizuje pragnienie oczyszczenia się z win, zmycia brudu - co oczywiście jest nieosiągalne dla tego, który mordował, a potem jeszcze był nagradzany.


P.d.

1. Znać tytuły obrazów Matejki i umieć je wiązać w „Weselem”.

2. A II, sceny realistyczne - analiza.

3. „Przepowiednie Wernyhory“ (s. 255).T15: Symbolika postaci Wernyhory.

25 X 17 T4 (T8)


Interpretacja obrazu Jana Matejki;s.157 – koliszczyzna

Podr. 255 - symbolika postaci Wernbyhory.


P.d

1) Interpretacja fr. dotyczącego Wernyhory.

2) Cały utwór do końca.

3) Z podr. 5 faktów, o których nie było mowy na lekcji.


T16:  Bohaterowie „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego o sobie i o ojczyźnie.

30 X 17


S. 197, 215.

Zaznaczyć fragmenty wypowiedzi bohaterów na temat ojczyzny (np. akt II, sc. 20 – wypowiedź Zosi; akt III, scena 8 – wypowiedź Maryny; akt III, scena 16 – wypowiedź Panny Młodej) – dokonać interpretacji tych fragmentów).


P.d. Jak twórcy różnych epok ukazują marzenia? Omów zagadnienie w oparciu o 3 teksty kultury i fr. „Wesela”.T17: Praca klasowa – redagowanie rozprawki w oparciu o fr. „Wesela” S. Wyspiańskiego.

6 XI 17


Wymagania do rozprawki na podstawie Wesela


T18: Interpretacja zakończenia "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego (symbolika chocholego tańca).

8 XI 17


Opis sytuacji symbolicznej: od momentu uświadomienia sobie przez Gospodarza faktu, że był u niego Wernyhora, do samego końca.


Interpretacja znaczeń symbolicznych wpisanych w tę sytuację.


P.d. Obraz chłopstwa i inteligencji w akcie III - metaplan.


T19: Wnioski z analizy pracy klasowej (rozprawka w oparciu o fr. „Wesela” S. Wyspiańskiego).

13 XI 17


Wnioski z analizy pracy klasowej - zobacz!


Na ocenę: jakie znaczenia niosą z sobą przedmioty symboliczne w „Weselu” oraz sytuacje symboliczne?


P.d. dla ochotników:

1) Obejrzeć trzy wybrane fr. filmu A. Wajdy i dokonać ich porównania z dramatem. Zwrócić uwagę na elementy, których w tekście nie ma. Uwzględnić obligatoryjnie zakończenie.


T20: Film Andrzeja Wajdy Wesele a tekst Stanisława Wyspiańskiego.

15 XI 17


Na ocenę: jaką interpretację Wesela sugeruje plakat? Zobacz PLAKATY!

Jeśli ktoś ma przygotowaną interpretację fr. filmu, zadania powyżej nie musi wykonywać.


Obejrzeć wybrane filmu Wajdy, zwłaszcza zakończenie.


P.d.

1) Notatka do filmu: Hetman, Upiór, Wernyhora oraz zakończenie.


T21: Dialekty i dialektyzacja.

20 XI 17


Spr. p.d. Notatki (3) do filmu Wajdy.


Co dała Wyspiańskiemu dialektyzacja? Co zyskał od strony artystycznej?


Dialekty s. 230.


Strona internetowa UW. Zobacz.


P.d. Cechy poszczególnych dialektów (po trzy cechy na dst). Syntetyczna notatka w zeszycie.


T22: Zróżnicowanie terytorialne polszczyzny.


22 XI 17


Uwaga! Na 27 XI Ludzie bezdomni Stefana Żeromskiego.T23: Funkcje gwary i jej relacje z językiem ogólnym (praca z tekstem Kwiryny Handke, „Terytorialne odmiany polszczyzny”).

27 XI 17


P.d.

1) S. 234, zad. a-h.


T24: Artyści młodopolscy o sztuce (Kazimierz Przerwa-Tetmajer Evviva l’arte, Stanisław Przybyszewski Confiteor).

29 XI 17


T25: Zapożyczenia we współczesnym języku polskim.

4 XII 17


Na ocenę: W jaki sposób artyści przedstawiają sztukę w swoich dziełach? Omów zagadnienie w oparciu o wiersz Evviva l'arte Kazimierza  Przerwy-Tetmajera. Odnieś się do Ludzi bezdomnych Stefana Żeromskiego oraz tekstu Confiteor Stanisława Przybyszewskiego.

Tetmajer / Przybyszewski s. 154.


Porównaj rolę artysty w romantyzmie, pozytywizmie i Młodej Polsce. Czy rola współczesnych artystów jest podobnie postrzegana? Uzasadnij swoją odpowiedź, zwracając swoją uwagę na opozycje: artysta – filister, artysta – tłum.


Zapożyczenia s. 162.


P.d.

1) Ćw. S. 165-168 (trzy wybrane ćw).

2) Ludzie bezdomni - znajomość caości tekstu.

3) Przypomnieć sobie motyw dzieł sztuki w Lalce.


T26: Człowiek wobec dzieła sztuki (na podst. fr. Ludzi bezdomnych S. Żeromskiego i Lalki B. Prusa).

6 XII 17


Prus Lalka Apollo dzieło sztukiPrus Lalka Paryż


P.d. Kto ma rację w sporze o rolę lekarzy w społeczeństwie. Omów zagadnienie w oparciu o fr. przedstawiający wystąpienie Judyma u dra Czernisza. (250 wyrazów)


T27: Tomasz Judym wobec zadań lekarza (analiza fragmentu przedstawiającego odczyt u dra Czernisza).

11 XII 17


Analiza rozprawek.


P.d.

1) Zinterpretuj pierwszy akapit r. 2 W pocie czoła - jakie emocje budzi u Judyma spojrzenie na niższe warstwy polskiego społeczeństwa?

2) Jakimi środkami artystycznymi posłużył się autor w kreacji:

a) obrazu warszawskich dzielnic nędzy,

b) obrazu fabryki cygar,

c) przedstawieniu stosunku ludzi do osób chorych psychicznie.


T28: Widok ulicy Krochmalnej i Ciepłej w Warszawie (problematyka społeczna w Ludziach bezdomnych Stefana Żeromskiego).

13 XII 17

   

Kończenie rozpoczętych zdań zawierających komentarze interpretacyjne dotyczące sytuacji, gdy Judym wraca do Warszawy z Paryża.


P.d. Minimum (na ocenę dop. - trzy problemy dokładnie omówione, na oceny wyższe - po dwa więcej).

Zadanie do wykonania indywidualnie lub w grupach:

1. Sporządź hierarchicznie ułożoną listę problemów, z jakimi musiała się borykać Joanna Podborska.

2. Przedstaw dany problem posługując się cytatami.

3. Jak ten problem wygląda współcześnie i jak jest rozwiązywany? A jeśli nie jest rozwiązany, to przedstaw swoją propozycję jego rozwiązania.

4. W jakich tekstach kultury pojawiał się już dany problem (porównaj).


Powyższe zadanie można wykonać na padlecie: https://padlet.com/andrzejlopata04/joannapodborska4tT29: Zwierzenia młodej guwernantki Joanny Podborskiej przyczynkiem do refleksji na temat problemów kobiet.

18 XII 17


Analiza zapisów na padlecie: https://padlet.com/andrzejlopata04/joannapodborska4t


  T30: Stylistyczne wyznaczniki impresjonizmu, ekspresjonizmu, symbolizmu, naturalizmu i realizmu w Ludziach bezdomnych S. Żeromskiego.

  20 XII 17  T31: Literacki opis podróży i emocji podróżującego (wyjazd Judymowej do Wiednia).

  20 XII 17  T32: Motyw płaczu i jego przyczyny (interpretacja fr. Ludzi bezdomnych w konfrontacji z tekstem A. Mickiewicza Polały się łzy… .

  22 XII 17  T33: Interpretacja obrazów wykonanych w technikach: impresjonistycznej, symbolicznej i ekspresjonistycznej.

  22 XII 17


  Podr. od s. 169


  T34: Wnioski z matury próbnej z Operonem (praca z tekstami nieliterackimi).

  3 I 18  T35: Wnioski z matury próbnej z Operonem (praca pisemna).

  3 I 18


  P.d.

  1) Jak wygląda życie w Lipcach? Mapa mentalna (na przyszły tydzień).


  T36: Technika impresjonistyczna i jej efekty w liryce (Kazimierz Przerwa-Tetmajer Melodia mgieł nocnych).

  4 I 18

    

  Podr. S. 177.


  T37: Symbolizm – próba dotarcia do tajemnicy istnienia (J. Kasprowicz Krzak dzikiej róży w Ciemnych Smreczynach).

  5 I 18


  T38: Od naturalizmu (Sonety z chałupy) poprzez ekspresjonizm (Hymny) po franciszkanizm (Księga ubogich). O przemianach liryki Jana Kasprowicza, autora wiersza Krzak dzikiej róży w Ciemnych Smreczynach (symbolizm).

  5 I 18

   

  Sonet I, XV, XXXVII, XXXIX

  Naturalizm 1891, Symbolizm 1898, Ekspresjonizm „Hymny” 1902, „Księga ubogich” I wojna


  P.d. Dwa wiersze na ocenę dop (przy czym Dies irae liczony jest za dwa wiersze).


  T39: Klasycyzm poezji Leopolda Staffa (Przedśpiew).

  8 I 18


  Praca w trzech grupach

  I TEZA   II ARGUMENTY   III ŚRODKI


  P.d.

  1) Zapisz i tezę i po jednym argumencie.

  2) Przedstaw hierarchicznie ułożony system wartości chłopów lipeckich.


  T40: Obraz wsi i jej mieszkańców w świetle powieści Chłopi W.S. Reymonta.

  10 I 18


  Jak funkcjonuje gromada? Jakie mechanizmy nią rządzą? Jakie wartości w niej obowiązują? Przydział rozdziałów pod T51.


  T41: Mechanizmy rządzące gromadą – funkcjonowanie gromady w czasie i przestrzeni.

   10 I 18


  W jaki sposób ukazany jest konflikt pokoleń? Jakie są jego przyczyny i skutki? Jak to wpływa na losy jednostki i zbiorowości?


  Czy Chłopi to książka aktualna również dziś? https://padlet.com/andrzejlopata04/chlopiaktualni4t


  T42: Sylwetka Jagny na tle społeczności lipeckiej.

  11 I 18


  Sylwetka Jagny: jaki typ kobiety reprezentuje, jak wpływa na funkcjonowanie gromady i jak jest przez nią traktowana?  T43: Literackie obrazy śmierci (od literatury antycznej po motyw śmierci Kuby w Chłopach).

  12 I 18


  Uzupełnienie lekcji poprzedniej: podr. s. 228, zad. 8 (Jagna a kobiety na 2 obrazach).


  Dokonaj interpretacji fr. przedstawiającego śmierć Kuby (r. IX. Porównaj z jednym tekstem kultury z poszczególnych epok.


  Warto też zwrócić uwagę na motyw obrzędu dziadów (s. 102).


  Ujęcia śmierci w różnych tekstach kultury.  T44: Społeczność Lipiec wobec ludzi starych.

  12 I 18  T45: Narracja i narratorzy w Chłopach W. S. Reymonta.

  29 I 18


  Praca w grupach:

  narrator – realista.

  narrator – młodopolski stylista.

  narrator – wiejski gawędziarz.  Znaleźć odpowiednie fragmenty.

  Wskazać środki artystyczne charakterystyczne dla danego typu narracji i określić ich funkcje.

  Wyjaśnić, jakie efekty artystyczne uzyskał pisarz stosując dany typ narracji.  Podr. s. 229 – tekst K. Wyki o związkach z epoką.


  P.d.

  1) na środę (lekcja 1): obrazy s. 218-219 (przygotować pisemnie punkty do interpretacji i powiązania z „Chłopami” oraz wybranym innym tekstem kultury – wypowiedź 10’):

  a) Leon Wyczółkowski, „Siewca” – nr 1-6

  b) Leon Wyczółkowski, „Kopanie buraków” – nr 7-12

  c) Włodzimierz Tetmajer, „Zaloty” („W karczmie”) – nr 13-18

  d) Ferdynand Ruszczyc, „Ziemia” – nr 19-24.

  2) na środę (lekcja 2):

  a) nieparzyści – s. 229, zad. 2.

  b) parzyści – s. 229, zad. 3.


  Dla ochotników: Czy Chłopi to książka aktualna również dziś? https://padlet.com/andrzejlopata04/chlopiaktualni4t


  T46: Chłop malowany (interpretacja obrazów Leona Wyczółkowskiego, Włodzimierza Przerwy-Tetmajera i Ferdynanda Ruszczyca).

  31 I 18


  T47: Czym jest natura dla chłopów, bohaterów powieści Reymonta, a czym dla współczesnego człowieka?

  31 I 18


  Omówiono kwestię, co zasługuje u chłopów na uznanie, a co na krytykę.


  Kolejne pytanie z podr. dla wszystkich.

  W dalszym ciągu obrazy (minimu 5 min. wystąpienie).


  T48: Artyzm Chłopów: styl, kierunki, narratorzy oraz kwestie gatunkowe (komentowanie estetycznych wartości utworu literackiego).

  1 XII 18

     

  Na ocenę: obraz s. 218-219 jako sugestia do interpretacji Chłopów.


  Koncepcja losu ludzkiego w Chłopach W. S. Reymonta.


  Chłopi Władysława Stanisława Reymonta – konfrontacja tekstu z dziełem filmowym.


  P.d.

  1) W jaki sposób artyści odnoszą się do wydarzeń historycznych? Przedstaw wnioski w oparciu o trzy wybrane teksty kultury, z których jeden jest ikonograficzny.

  2) Podr. s. 204, fr. Wiernej rzeki S. Żeromskiego.

  2) Na pon. 5 II Jądro ciemności rozdz. I (ok. 30 str.).


  T49: Stosunek Stefana Żeromskiego do powstania styczniowego (Wierna rzeka).

  2 XII 18


  Wnioski z p.d.


  Praca z fr. tekstu podr. s. 204.


  W jaki sposób sytuacja zewnętrzna (np. niewola narodowa, ograniczenia społeczne) determinuje stan ducha jednostki? (Stefan Żeromski, Wierna rzeka).


  P.d.

  1) Charakterystyka języka MP, s. 259

  a) przemiany językowe – wszyscy,

  b) styl artystyczny – wszyscy,

  c) poezja – nr. 1-8,

  d) proza – nr. 9-16,

  e) dramat – nr. 17-26.


  T50: Charakterystyka języka Młodej Polski .

  2 II 18


  Podr. s. 259


  T51: Obraz sytuacji mieszkańców Afryki w perspektywie postkolonializmu w Jądrze ciemności J. Conrada.

  5 XII 17


  1. Efekty działań Europejczyków.

  2. Środki artystyczne służące kreacji obrazu Afryki (motyw "szatana szaleństwa", motywy infernalne).


  P.d.

  1) Podr. s. 212, z prawej strony - dwa pytania wybrać.

  2) Obowiązuje znajomość całeg


  T52: Narracja, czas i przestrzeń oraz motyw podróży w utworze Josepha Conrada Jądro ciemności).

  7 XII 17


  Interpretacja grafiki Podróznicy.

  Motyw pobielanych grobów - ocena cywilizacji.

  Interpretacja zakończenia w kontekście znaczenia tytułu - odniesienia do innych tekstów kultury.


  T53: Język jako system znaków.

  7 XII 17


  S. 197, ćw. 1, 2 - wykonać po pracy z tekstem. Znać podział znaków.


  T54: Synteza wiadomości o literaturze i sztuce Młodej Polski.

  8 II 18   


  P.d. S. 198, zad. 5 (pięć wybranych podpunktów).


  T55: Początek XX wieku – w kontekście procesów historycznych, politycznych, socjologicznych i kulturowych.

  9 II 18     Ważne miejsca w nowym podręczniku.

  Kierunki artystyczne początków XX wieku: ekspresjonizm, futuryzm, kubizm, dadaizm, surrealizm.


  T56: Kierunki artystyczne w sztuce i ugrupowania artystyczne w dwudziestoleciu międzywojennym.

  9 II 18   

   


  Od. str. 18.


  T57: Poezja czasów Polski niepodległej.

  12 II 18 


  Na ocenę:

  1. Kierunki artystyczne – umiejętność interpretacji obrazów.

  2. Przedwiośnie – część I Szklane domy.


  Obraz miasta i motyw tańca w wierszu Chrystus miasta Juliana Tuwima. S. 26.

  W jaki sposób w dziełach przedstawiano miasto?

  Do krytyków J. Tuwima – poetycka prowokacja czy istotny głos w sprawie roli poety i poezji?


  P.d.

  1) Teza do wiersza.

  2) Nieparzyści - pytania nieparzyste, parzyści - parzyste.
  T58: Miasto w poezji dwudziestolecia międzywojennego.

  14 II 18   Miasto w poezji (czytanie ze zrozumieniem).


  Doświadczenia egzystencjalne w liryce Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej.

  Obraz kobiety (Kurze łapki, Stara kobieta).


  T59: Język potoczny – cechy stylu potocznego.

  14 II 18 


  Podr. s. 37.   S. 42, ćw. 4.


  P.d.

  1) Język potoczny:

  a) antropocentryzm (s. 38),

  b) potoczny obraz świata,

  c) język nacechowany emocjonalnie,

  d) ocena człowieka,

  e) s. 41, ćw. 1.


  T60: Styl potoczny – ćwiczenia.

  15 II 18 


  T61: Z Siedlec do Baku – losy rodziny Cezarego Baryki w kontekście problemów: rodzina, wojna, rewolucja, wędrówka, ojczyzna.

  16 II 18 


  Wypowiedzi o rodzinie (Barykowie, ale i Wielosławscy).

  Wypowiedź o wojnie (I wojna, ale i wojna polsko-bolszewicka).


  Wypowiedzi o rewolucji.

  Interpretacja fr. s. 54 – dyskusja między ojcem a synem o rewolucji.


  Tekst s. 54, s. 21 (Barykowa).


  Powieściowe i filmowe ujęcie konfliktów narodowościowych w Baku.

  Analiza i interpretacja fragmentu z motywem Ormianki.


  P.d.

  1. S. 31-34: 6 fr. do przekształcenia (redukcja ironii, szyderstwa).


  Ćwiczenia w transformacjach językowych (w oparciu o fr. Przedwiośnia).


  T62: Wpływ podróży do Polski (przez Moskwę i Charków) na Cezarego i jej znaczenie dla Seweryna.

  16 II 18


  S. 56-72.


  T63: Obraz wojny polsko-bolszewickiej z punktu widzenia narratora oraz Cezarego. Wpływ wojennego doświadczenia na życie bohatera powieści.

  19 II 18


  P.d. Trzy fr. przedstawiające Nawłoć - wypisać wnioski.


  T64: Nawłoć widziana oczyma Cezarego Baryki.

  26 II 18


  S. 82-92.

  Nawłoć a Soplicowo.


  S. 93


  P.d. S. 218 - kto ma rację w sporze? Pisemnie.


  T65: Jaka Polska? Spór ideowy o kształt odrodzonej Polski.

  28 II 18


  P.d. Interpretacja fr. tekstu wybranego przez siebie (takiego, który nie pojawił się na lekcji).  T66: Analiza porblematyki i stylu Przedwiośnia Stefana Żeromskiego.

  1 III 18


  Wybór fragmentu do analizy i interpretacji:

  1. Przedstawienie problematyki poruszonej we fragmencie.

  2. Redagowanie tematu rozprawki w odniesieniu do punktu 1.

  3. Argumentacja.

  4. Wskazanie środków stylistycznych ważnych ze względu na wymowę utworu - określenie ich funkcji.

  5. Odniesienia do innych tekstów kultury.  T67: Soplicowo i Nawłoć - podobne czy odmienne światy? Redagowanie rozprawki.

  2 III 18


  Podobieństwa:

  1. Żyją w zamkniętej społeczności, w której wszyscy się znają.

  2. Styl życia (ucztowanie, celebrowanie obyczajów i zwykłych czynności).


  Różnice:

  1. W Przedwiośniu jest postać matki, w Soplicowie jej nie ma. Stanowi to każdorazowo symboliczne odniesienie do ojczyzny lub jej braku.


  T68: Synestezyjny sposób odbioru świata w wierszu Wysokie drzewa L. Staffa. Moc słowa - konteksty interpretacyjne dla wiersza Sitowie Juliana Tuwima.

  2 III 18


  1. Czym się wyróżnia klasycyzm? Co proponuje? Na przykładzie Wysokich drzew Staffa.

  2. Wiersze: teza, interpretacja.


  Uwaga!

  1. Mieć na pon z sobą Granicę i przeczytane trzy pierwsze rozdziały.
  2. Poszukać fr. odnoszących się do tytułu.


  T69: Młodość Zenona Ziembiewicza i wpływ Boleborzy na jego osobowość.

  5 III 18


  P.d. Trzy środki stylistyczne lub pomysły artystyczne służące ukazaniu starości.


  T70: Literacki obraz starości w „Granicy” Zofii Nałkowskiej (twarze-maski).

  7 III 18


  T71: Sprzedaż duszy, konformizm czy kompromis - sylwetka Zenona Ziembiewicza widziana z różnych perspektyw  (Zofia Nałkowska Granica)

  7 III 18

      

  R7


  Zenon Ziembiewicz - bohater pozytywny czy negatywny? Posłuż się cytatami i odnieś się do tematu lekcji.


  P.d.

  1. Dalszy ciąg analizy fr. dotyczących zagadnienia pod tematem.

  2. Jaki obraz społeczeństwa wyłania się z Granicy?


  T72: Problematyka społeczna w Granicy Zofii Nałkowskiej.

  8 III 18


  R7, s. 77 (ludzie żyją na sobie „warstwami”). Do r. 10.


  T73: Praca klasowa (test – operacje na tekście).

  9 III 18


  T74: Praca klasowa (wypracowanie: rozprawka lub interpretacja tekstu poetyckiego).

  9 III 18


  P.d. Problemy społeczne i sposoby ich ukazania w Granicy.


  T75: Motyw wędrówki oraz motywy ludowe i filozoficzne w poezji Bolesława Leśmiana.

  12 III 18

       

  Na ocenę: „Jest się takim, jak myślą ludzie, nie jak my myślimy”. Relatywność prawdy o człowieku w ujęciu Zofii Nałkowskiej w powieści Granica. Rozwiń zagadnienie.


  Topielec s. 89 


  P.d.

  1. Przygotować interpretację wiersza Poeta:

  2. Wybrać jeden dodatkowo: Dusiołek, Szewczyk, Dziewczyna.


  Bruno Schulz Sklepy cynamonowe, z tego cyklu opowiadania: Sierpień Ptaki,  (na śr.), Manekiny Sklepy cynamonowe, Ulica Krokodyli (na czw.); z cyklu Sanatorium pod Klepsydrą opowiadanie Księga i opowiadanie tytułowe (na pt.). 


  T76: Wymyślone, groteskowe światy i postacie w liryce Bolesława Leśmiana.

  14 III 18


  T77: Metafory (animizacje i personifikacje) oraz groteskowe metamorfozy i groteskowe maski w opowiadaniach Brunona Schulza (Sierpień z cyklu Sklepy cynamonowe).

  15 III 18


  Podr. s. 97, Sierpień z cyklu Sklepy cynamonowe

  S. 103 – pytania do tekstu – przydzielić.

  Tabela: cytat / nazwa środka stylistycznego / funkcja


  P.d. Pytania 3,4,5 pod tekstem w podręczniku pod tekstem Sierpień.


  T78: Obraz ojca w opowiadaniach Ptaki i Manekiny z cyklu Sklepy cynamonowe Brunona Schulza.

  16 III 18


  Manekiny:

  1) Jaką rolę odgrywa ojciec w wyobraźni bohatera-narratora? S. 54, 55, 59.

  2) Wyjaśnienie tytułu, s. 56

  3) Reakcja ojca na widok dziewcząt i manekina, s. 57.

  4) Co oznaczają słowa ojca: „Mniej treści, więcej formy”, s. 58.


  P.d.

  1) obraz miasta w wybranych tekstach kultury oraz w opowiadaniach Sklepy cynamonowe i Ulica Krokodyli.


  T79: Obrazy miasta w kulturze (oraz w opowiadaniach Sklepy cynamonowe i Ulica Krokodyli Brunona Schulza). 

  16 III 18


  T80: Rola artysty: kreacja czy odwzorowywanie rzeczywistości (grafiki Brunona Schulza).

  19 III 18


  Praca w trzech grupach:

  I - W jaki sposób w różnych tekstach kultury przedstawiony jest motyw księgi?

  II - Sposoby ujęcia zagadnienia czasu (Salvadore Dali, Trwałość pamięci).

  III - W jaki sposób artyści przedstawiają obraz miasta? Bruno Schulz, Wielka fala.


  Pojęcia, słowa-klucze, skojarzenia:

  Motyw księgi w literaturze i w Księdze z cyklu Sanatorium pod Klepsydrą.

  Rzeczywistość imitatywna.


  P.d.

  1) Wybrać fragment któregokolwiek opowiadania i wskazać wyróżniki stylu artystycznego i porównać go z innymi stylami (zadanie dla ochotników).

  2) Na 21 III (śr.): Ferdydurke: II, III, VI, VII-X, XII, XIV.


  T81: Warsztaty dla klas maturalnych na temat komunikacji interpersonalnej i radzenia sobie ze stresem maturalnym.

  21 III 18


  T82: Groteskowa symbolika Witolda Gombrowicza.

  21 III 18


  Kompozycja utworu.

  Postać Józia i Pimki.

  Pojęcie formy.

  Józio – sprowadzony przez Pimkę do szkoły: „upupianie”, przyprawianie „gęby”.

  Co się kryje za groteskowym obrazem szkoły w Ferdydurke Witolda Gombrowicza?


  P.d. Wnikliwa znajomość rozdziałów poświęconych Młodziakom. Szczegóły dotyczące zachowań Józia.  T83: Józio wobec stylu nowoczesnego – jego konfrontacja z Młodziakami.

  22 III 18  T84: W jaki sposób można próbować uciekać przed formą? Analiza i interpretacja fragmentu Ferdydurke Witolda Gombrowicza.

  23 III 18


  Pańskość i chłopskość – kolejne formy, którym przygląda się Józio.

  Interpretacja reprodukcji okładek „Ferdydurke” w kontekście powieści.


  P.d.

  1) S. 158-159, ćw. 1-5 (język dwudziestolecia).


  T85: Język dwudziestolecia międzywojennego.

  23 III 18


  T86: Wnioski z analizy pracy klasowej (wg wymagań maturalnych).

  26 III 18


  Dalej obowiązują ćw. z tematu o języku dwudziestolecia.


  T87: Przeczucia katastroficzne w poezji lat trzydziestych (Cz. Miłosz, O książce).

  28 III 18


  Wiersz Miłosza O książce, podr. s. 167.

  Teza.

  Analiza: tło, obraz pokolenia, problem bezimienności.

  Interpretacja odniesień do Conrada, Fausta, Hafisa, Norwida.

  Ponownie teza - ewentualne korekty.  T8: Pokolenie herosów czy pokolenie troglodytów? Wiersz Pokolenie Krzysztofa Kamila Baczyńskiego: jego wizyjność i apokaliptyczna symbolika.

  28 III 18


  Hipotezy interpretacyjne do wiersza Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Pokolenie,

  „Edukacja” młodego pokolenia w warunkach „spełnionej apokalipsy”.

  Realia czasu wojny w wierszach K. K. Baczyńskiego.


  P.d.

  1) Elegia i … [chłopcu polskim], Z lasu, Wyroki, *** [Niebo złote ci otworzę …].

  2) Tadeusz Borowski:

  Pożegnanie z Marią, U nas, w Auschwitzu… (środa),

  Proszę państwa  do gazu, Dzień na Harmenzach (czwartek).


  T89: Symbolika motywów ze świata natury w wierszu Wyroki K. K. Baczyńskiego.

  4 IV 18


  Niebo złote, Ci, otworzę… - wiara w moc słowa i wyobraźnię poetycką.


  T90: Wyobraźnia poetów spełnionej apokalipsy.

  4 IV 18


  P.d. S. 178-pytania pod tekstem.


  T91: Elementy sytuacji komunikacyjnej i funkcje tekstu.

  5 IV 18


  podr. s. 179.


  Oraz elementy sytuacji komunikacyjnej.


  Zrobić z podr. s. 202 tabela.


  T92: Rzeczywistość okupacyjna w opowiadaniu Tadeusza Borowskiego Pożegnanie z Marią.

  6 IV 18


  T93: Refleksja nad kulturą i cywilizacją europejską w opowiadaniu Tadeusza Borowskiego U nas, w Auschwitzu… .

  6 IV 18  Praca w grupach.

  Przedstaw wnioski dotyczące tego, jakie refleksje nad kulturą i cywilizacją europejską snuje Borowski.

  s. 99 (piramidy egipskie – zbrodnia), s. 100-101 (pytanie o przyszłość),


  Co Borowski zauważa w zachowaniu więźniów? Czy są to wyłącznie zachowania świadczące o odhumanizowaniu, strachu i budzeniu się niższych instynktów?


  T94: Charakterystyka życia w obozie i człowieka zlagrowanego w opowiadaniu Tadeusza Borowskiego Proszę państwa  do gazu.

  9 IV


  P. d.

  1) O Borowskim z podręcznika.

  2) Dzień na Harmenzach.  T95: Liryczny obraz człowieka okaleczonego wojną („Ocalony” Tadeusza Różewicza).

  11 IV 18


  Podr. s. 217.


  P.d.

  1) Podać fr. książki „Inny świat” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego na 11 IV (wt.).


  T96: Poetyka „ściśniętego gardła” – poezja Tadeusza Różewicza („Termopile polskie” i „Lament”).

  11 IV 18


  T97: Obraz funkcjonowania łagru w utworze Inny świat Gustawa Herlinga-Grudzińskiego.

  12 IV 18


  T98: Kostylew, Ponomarenko, Gorcew ... . Jaką prawdę o stalinowskim systemie totalitarnym niosą z sobą losy tych ludzi?

  13 IV 18


  Praca w czterech grupach (Nocne łowy, Dzień po dniu, Ochłap, Zabójca Stalina):

  1. Przedstawcie krótko sytuację ukazaną we fr.

  2. Przybliżcie sylwetki i losy głównej postaci.

  3. Jakie prawdy o życiu w łagrze zawiera tekst?

  4. Jaką prawdę o systemie totalitarnym, którego obóz jest częścią, przedstawia fr.?

  5. Podajcie przykład potwierdzający tezę, że książka Inny świat jest nie tylko pamiętnikiem i świadectwem o wartości dokumentalnej, ale również dziełem literackim.  T99: Interpretacja rozdziału Epilog: upadek Paryża.


  13 IV 18


  T100: Tadeusz Borowski a Gustaw Herling-Grudziński. Podobieństwa i różnice w spojrzeniu na lagry i łagry.


  16 IV 18


  P.d.

  1) Odpowiedzi na pytania do fr. książki H. Krall:

  a) pytania do fr. wg numerów,

  b) jedno wybrane pytanie do całego tekstu.


  T101: Czym jest śmierć i godność człowieka, bohaterstwo w tradycyjnym rozumieniu i w kontekście wydarzeń w getcie?

  18 IV 18


  T102: Postawy ludzi wobec śmierci i cierpienia w świetle utworu Hanny Krall Zdążyć przed Panem Bogiem.

  18 IV 18


  T103: „Nie dać się wepchnąć na beczkę” - ta i inne sytuacje symboliczne obrazujące sytuację Żydów.

  19 IV 18  T104: „Każdy z nas nosi w sobie dżumę” – sylwetka Tarrou, bohatera powieści Dżuma Alberta Camus.

  20 IV 18


  Stosunek Tarrou do ojca (zastępca prokuratora). Sytuacja w sądzie (współczucie i empatyczne spojrzenie na oskarżonego). Wędrówka po Europie i zaangażowanie polityczne. Przyjęcie postawy przeciw śmierci.


  T105: Postawy bohaterów powieści Alberta Camus wobec dżumy.

  20 IV 18


  Postawy bohaterów wobec dżumy:

  - dr Rieux,

  - Rambert,

  - ksiądz Paneloux,

  - Cottard.


  P.d.

  1) Analiza didaskalium do Tanga.

  2) Obraz rodziny.

  3) Bohaterowie i ich postawy, zachowania, system wartości (lub jego brak).


  T106: Obraz rodziny w utworze Sławomira Mrożka Tango.

  23 IV 18


  Scenografia, ubiór postaci i zachowanie - wnioski z analizy didaskalium.

  Praca z fr. z podręcznika.