CYFROPOL

język polski przed maturą

Przed maturą!

JĘZYK POLSKI

Pomysły na lekcje ...

JĘZYK POLSKI

Testy, sprawdziany, ...

JĘZYK POLSKI

Stwórz swoją www

KLASA 1 LO / 1T NIEMIECKI - LEKCJE

T1: Przedmiotowe Ocenianie Wewnątrzszkolne, wagi ocen, wykaz lektur i inne sprawy organizacyjne.

4 IX 18

 

1. POW - na cyfropol.eu - pojawi się za kilka dni.

2. Podr. s. 8, ćw. 1-3.

 

Hausaufgabe - zur Zeit, keine!

 

T2: Guten Tag!

7 IX 18

 

S. 8.

 

Hfg: S. 9, die Übungen 4, 5, 6 - versuchen zu machen. Wenn es Probleme gibt, dann könnt ihr das lassen.

 

T3: Wer ist das?

11 IX 18

 

Hfg: S. 10, Dialoge wie in der Ub. 5. Wer sind die Leute auf den Fotos? Wie alt sind sie?

 

T4: Wie alt bist du?

14 IX 18

 

Hfg: S. 11, Ü 6.

 

 

T5: Ich heisse.

18 IX 18

 

Die Note - S. 11, Ü 6.

 

Die Hfg für Fr. ist unten.

 

T6: EU-Länder.

21 IX 18

 

Die Hfg für Fr.: S. 12, die. Üb. 3.

 

S. 13: die Üb. 1, 2, 3, 4

 

Hfg. S. 13 die Üb. 5.

 

T7: Test diagnostyczny.

25 IX 18

 

Hfg. S. 13 die Üb. 5. (wie in der Stunde 6).

 

T8: Deutsch lernen.

25 IX 18

 

Hfg.

 

T9: Schulfächer.

2 X 18

 

Was machst du im Deutschunterrich?

Welche Fächer magst du?

 

Hfg. Dialoge in Paaren und dann im Unterrichicht auch mit dem Lehrer.

 

T10: Noten.

5 X 18

 

Cel lekcji

Celem lekcji jest umiejętność wypowiadania się w sytuacji dialogu na temat przedmiotów szkolnych, czynności  wykonywanych w czasie lekcji, ocen w systemie edukacji Polski i Niemiec, planu lekcji, liczby lekcji w poszczególne dni i ocen na świadectwie.

 

Kryteria sukcesu

  1. Potrafisz wymienić przedmioty szkolne obowiązujące w Polsce i w Niemczech.
  2. Potrafisz wyjaśnić, jakie czynności wykonujesz w ramach poszczególnych przedmiotów.
  3. Umiesz zapytać rozmówcę, co sądzi o danym przedmiocie oraz który przedmiot jest jego ulubionym.
  4. Potrafisz wyjaśnić różnice między systemem ocen w Polsce i w Niemczech.
  5. Omawiasz swój plan lekcji.
  6. Podajesz informacje, ile masz lekcji w poszczególne dni tygodnia
  7. Uzupełniasz plan lekcji danej osoby na podstawie jej wypowiedzi.
  8. Potrafisz wyjaśnić, jakie oceny na świadectwie masz z poszczególnych przedmiotów.

 

T11: Was ist das?

9 X 18

 

Hfg. Der Spaziergang mit dem Freund in der Klasse.

 

T12: So viele PCs!

12 X 18

 

T13: Wnioski z testu diagnostycznego.

19 X 18

 

Zapis zdań (pytań) z testu.

 

T14: Im Schulkiosk

23 X 18

 

Zapis zdań - spr.

 

P.d. S. 22, die Üb. 5.

 

Uwaga! 30 X 2018 (wt.) - praca klasowa!

 

T15: Ich brauche …

26 X 18

 

Dialoge.

 

T16: Test sprawdzający (rozdział nr 2).

30 X 18

 

Test

 

T17: Wie spät ist es?

6 XI 18

 

Test Hfg: S. 28, die Üb. 5.

 

Na ocenę: zapis czasu ze słuchu, czytanie zapisanego cyframi czasu, dialog wg ćw. 5.

 

T18: Telefonnummer

13 XI 18

 

Telefongespr.

 

Hfg. S. 29, die Üb. 4,5,6.

 

T19: Berufe

16 XI 18

 

 Berufe der Frauen.

 

Hfg.  S. 30 , die Üb. 3, 4, 5.

 

T20: Omówienie testu

20 XI 18

 

Hfg.  S. 31 , die Üb. 1.

 

T21: Arbeitsmarkt

30 XI 18

 

T22: Kontaktangaben

4 XII 18

 

Hfg.  S. 32  , die Üb. 6

 

T23: Personalangaben.

7 XII 18

 

Hfg.  S.  33 , die Üb. 3. Literowanie imienia i nazwiska, nazwy miejscowości itp.

 

T24: Powtórzenie materiału z rozdziału nr 3.

11 XII 18

 

Hfg.  S.  33 , die Üb. 5 (die Arbeit in Paaren).

 

T25: Ćwiczenia utrwalające.

14 XII 18

 

 

T26: Test sprawdzający do rozdziału nr 3.

18 XII 18

 

Test A, B.

 

T27: Omówienie testu.

4 I 19

 

Test A, B.

 

T28: Langeweile?

8 I 19

 

Cel lekcji:

 

Tworzenie krótkiej wypowiedzi na temat swoich zainteresowań i działań zapobiegających nudzie oraz prowadzenie na ten  temat dialogu.

 

Kryteria sukcesu:

1. Umiem odmieniać czasowniki z zaimkami zwrotnymi (np. sich langweilen, sich interessieren, sich erholen, sich verstandigen, sich treffen).

2. Posługuję się rzeczownikami określającymi różne hobby.

3. Potrafię zadać pytania dotyczące zainteresowań kolegi i na takie pytania odpowiedzieć.

4. Opisuję fotografię przedstawiającą sytuacje młodych ludzi, którzy się nudzą i na podstawie inspiracji tą fotografię tworzę krótką wypowiedź o swoich zainteresowań, sposobach odpoczynku, jak również o zainteresowaniach swoich przyjaciół.

 

T29: In der Familie.

11 I 19

 

C S. 39, U. 2.

 

Hfg. Lesen, U. 1 , 2.

 

T30: Meine Familie.

15 I 19

 

Beschreibung meiner Familie.

 

Hfg. S. 39, U4 (CD). / Meine Familie.

 

T31: Wohin gehen wir?

25 I 19

 

S. 40

 

T32:  Ich kann nicht.

12 II 19

 

Was kannst du? Was kannst nicht? Was musst du? Was musst du nicht?

 

S. 41, die Üb. 1, 2, 3, 4.

 

Hfg.

1) Odmiana czasowników modalnych - zapis.

2) Dialog jak w  ćw. 4.

3) Rozmowa o tym, co muszę, mogę, co mi wolno, czego nie muszę, czego mi nie wolno itd.

4) S. 41, ćw. 5.

 

T33: Er mag keinen Erdbeershake.

15 II 19

 

S. 42.

 

Na następnej lekcji: zad. 6, odmiana rodzajnika nieokreślonego i przeczenia "kein", złożenia rzeczownikowe jak w ćwiczeniu 4.

 

T34: Im Cafe.

19 II 19

 

S. 43. die Üb. 1, 2, 3, 4, 5.

 

Hfg. Praca w trójkach, dialog w kawiarni, jedna osoba to kelner, powinna być karta. Można to nakręcić.

 

T35: Dialoge im Cafe.

22 II 19

 

Drei Personen in der Gruppe.

S. 44 - drei Gruppen bereiten die Übungen vor.

 

T36: Przygotowanie do testu sprawdzającego - powtórzenie.

26 II 19

 

Odmiana czasowników jak na s. 48 w tabeli. Zapis każdej odmiany daje +.

 

T37: Nicht schlafen!

1 III 19

 

S. 48

 

T38: Test do rozdziału nr 4.

5 III 19

 

T39: Coole Hobbys.

8 III 19

 

S. 49

 

T40: Unsere Freizeit, unsere Hobbys - Dialoge.

12 III 19

 

S. 49

 

P.d. Dialogi jak w ćw. 6 na s. 49.

 

T41: Sport treiben.

15 III 19

 

Utrwalenie odmiany rodzajnika określonego i nieokreślonego.

 

S. 50. ćw. 1, 2 oraz z Arb. ćw. 1

 

P.d. Podr. s. 50, ćw. 3 i 5.

 

T42: Omówienie testu.

19 III 19

 

Wnioski z testu.

 

T43: Was trainieren deine Mitschüler? Dialoge.

22 III 19

 

Gespr. in Paaren.

Anzeigen.

 

1. Zapisz odmianę zaimka dzierżawczego "mein" poprzez analogię z odmianą rodzajnika nieokreślonego.

2. Przeprowadź rozmowę z wybraną osobą z klasy na temat sportu. W rozmowie:

a) zapytaj, czy kolega uprawia w czasie wolnym sport,,

b) czy potrzebuje do tego jakiegoś sprzętu,

c) jak często uprawia sport.

3. Odnieś się do tematu: "Sport w moim życiu".

 

T44: Kaufe billig!

26 III 19

 

Personalpronomen.

Anzeigen "Ich verkaufe".

 

P.d. Arb. s. 51, ćw. 4, 5, 6.

 

T45: Ich brauche ein Sportgerät. Eine Anzeige.

2 IV 19

 

Anzeige "Ich kaufe ...".

S. 51, zad. 6.

 

T46: Musik machen.

5 IV 19

 

T47: Musik hören.

9 IV 19

 

Dialoge.

 

T48: Musik - Dialoge mit dem Partner.

12 IV 19

 

Dialoge.

 

T49: Sport - ćwiczenia w oparciu o karty egzaminacyjne.

16 IV 19

 

Karta na 10 Pearson

 

T50: Zeitzonen.

26 IV 19

 

Karta

 

T51: Mein Tagesablauf.

30 IV 19

 

S. 59

 

T52: Test sprawdzający nr 5.

10 V 19

 

S. 59

 

T53: Mein ganz normaler Tag.

14 V 19

 

S. 59

 

Das Ziel:

1. Ich kann meinen Tage beschreiben.

2. Ich kann den Tag von meinem Freund beschreiben.

 

Hfg.

1) L S. 59, U. 3-6.

2) A. 59, U. 3-6.

 

Jedno można pominąć z L i jedno z A.

 

T54: Mein Lieblingsplatz.

17 V 19

 

S. 60.

 

T55: Omówienie testu.

21 V 19

 

S. 60.

 

P.d. jak na poprzedniej lekcji.

 

T56: Mein Zimmer: was ist wo?

21 V 19

 

S. 61.

 

T57: Wie sieht dein Zimmer aus? Dialoge.

28 V 19

 

S. 61.

 

T58: Haushaltsroboter.

28 V 19

 

S. 62.

 

T59: In meiner Wohnung... . Beschreibung und Dialoge.

4 VI 19

 

Prezentacja prac wykonanych w dowolnej formie.

 

T60: Au-Pair gesucht!

11 VI 19

 

Praca w parach

 

T61: Podsumowanie pracy całorocznej - wnioski do pracy na przyszły rok szkolny.

14 VI 19

 

Wnioski