CYFROPOL

język polski przed maturą

Przed maturą!

JĘZYK POLSKI

Pomysły na lekcje ...

JĘZYK POLSKI

Testy, sprawdziany, ...

JĘZYK POLSKI

Stwórz swoją www

William Szekspir Makbet

Charakterystyka Lady Makbet

 

     Lady Makbet jest kobietą niezwykle ambitną - chce szybko osiągać cele, które podsuwa życie i los. Dlatego list od Makbeta zawierający opis spotkania z czarownicami traktuje jako zapis, który w sposób bezdyskusyjny trzeba zrealizować.

 

Wpływ Lady Makbet na męża

 

     Makbet był bliski wycofania się z zamiaru zamordowania Duncana i przyjęcia postawy oczekiwania na wypełnienie się przepowiedni czarownic. W tym właśnie momencie Lady Makbet wywiera bardzo mocny wpływ na męża, podrażnia jego ambicję, zarzuca tchórzostwo. To jej plastyczne słowa podziałały mobilizująco na Makbeta.

 

Choroba Lady Makbet

 

     Zaburzenia psychiczne bohaterki świadczą o narastającej psychozie. Nie jest w stanie zasnąć w ciemnościach - nakazała postawić przy swoim łożu świecę, co świadczy o jej lęku.

     Pozostając w stanie uśpienia i mając otwarte oczy, chodzi po swoim pokoju i wykonuje różne czynności: pojawił się u niej nawyk mycia rąk i głośnego komentowania wydarzeń z przeszłości. Tuż po zbrodni mówiła, że wystarczy umyć ręce i zapomnieć. Napominała Makbeta, by nie rozmyślał, wytykała mu słabość, a teraz okazuje się, że przeszłość ją złamała.

William Szekspir