CYFROPOL

język polski przed maturą

Przed maturą!

JĘZYK POLSKI

Pomysły na lekcje ...

JĘZYK POLSKI

Testy, sprawdziany, ...

JĘZYK POLSKI

Stwórz swoją www

 

Księga Hioba

 

 

Biblia

 

Księga Psalmów

 

 

      Księga Dawida (Księga Psalmów) - Dawid był królem wybranym przez Boga. Ostatecznie pokonał Filistynów, powiększył terytorium Izraela, a za stolicę obrał sobie Jerozolimę. Dawid, będący poetą i muzykiem, jest według tradycji żydowskiej autorem 73 psalmów.

         Psalm to utwór o charakterze religijnym wykonywany początkowo przy akompaniamencie instrumentów strunowych. Wśród psalmów wyróżnić można: hymny pochwalne i dziękczynne, lamentacje zbiorowe i indywidualne (zawierające zazwyczaj prośbę błagalną), psalmy królewskie, dydaktyczne, mądrościowe i prorockie.

 

Księga Koheleta

 

 

 

Księga Psalmów

 

 

 

Apokalipsa wg św. Jana

 

 

 

Księga Rodzaju

 

 

O Biblii

Symbolika biblijna