CYFROPOL

język polski przed maturą

Przed maturą!

JĘZYK POLSKI

Pomysły na lekcje ...

JĘZYK POLSKI

Testy, sprawdziany, ...

JĘZYK POLSKI

Stwórz swoją www

 

Księga Hioba

 

 

Biblia

 

Księga Koheleta

 

 

     Księga Koheleta (Eklezjastesa) wyraża pesymistyczną wizję życia człowieka. Na postawione pytanie o drogę do szczęścia autor księgi nie udziela odpowiedzi. Trwałego szczęścia nie daje sława ani bogactwo, nie przynosi go też używanie życia, a nawet mądrość. 

       Byt człowieczy widziany jest tu jako marność. Życie to pasmo udręk, nieuzasadnionego cierpienia i niesprawiedliwości. Człowiek nie jest w stanie zrozumieć istoty zasad, według których Bóg urządził świat. Kohelet doradza człowiekowi, by ten korzystał roztropnie z dóbr stworzonych przez Boga.

 

Księga Koheleta

 

 

 

Księga Psalmów

 

 

 

Apokalipsa wg św. Jana

 

 

 

Księga Rodzaju

 

 

O Biblii

Symbolika biblijna