CYFROPOL

język polski przed maturą

Przed maturą!

JĘZYK POLSKI

Pomysły na lekcje ...

JĘZYK POLSKI

Testy, sprawdziany, ...

JĘZYK POLSKI

Stwórz swoją www

Praca w grupach:

1. Wybór fragmentu do interpretacji.

2. Z tego fragmentu wypisać co najmniej jedno zdanie mające wydźwięk aforystyczny.

3. Propozycja grafiki lub znalezienie odpowiedniej grafiki w zasobach internetowych.

4. Trzy środki stylistyczne i ich funkcje.

5. Odniesienia do innych tekstów kultury.

     Księga nazywana jest przez bohatera-narratora "Autentykiem" (pisownia dużą literą"). To, że czasami pojawia się określenie "Szpargał" (też duża litera), wynika z faktu, że Księga została przez Adelę sprofanowana.