CYFROPOL

język polski przed maturą

Przed maturą!

JĘZYK POLSKI

Pomysły na lekcje ...

JĘZYK POLSKI

Testy, sprawdziany, ...

JĘZYK POLSKI

Stwórz swoją www

Czy człowiek decyduje o swoim losie? (Król Edyp Sofoklesa) - rozprawka

Sofokles - strona wyjściowa

Sofokles, Król Edyp

Temat rozprawki w oparciu o fr. Króla Edypa Sofoklesa    

 

Król Edyp Sofoklesa to utwór mówiący wiele o życiu człowieka, który dokonuje wyborów, myśląc, że sam decyduje o swoim losie. Jaką prawdę na ten temat chce powiedzieć Sofokles? Odpowiadając na to pytanie, dokonaj interpretacji poniższych fragmentów, zwracając uwagę na różne role społeczne, w jakie wchodzi główny bohater. Odnieś się do całości utworu.

 

Wstęp do rozprawki na podstawie fr. Króla Edypa Sofoklesa

 

     Ludzie na przestrzeni epok najczęściej byli skłonni wyrażać przekonanie, że są w stanie decydować o swoim losie. Najtrafniej wyraża to hasło renesansu, które można sparafrazować słowami: "Człowiek jest kowalem swojego losu".

 

Teza interpretacyjna do rozprawki

 

          Propozycja 1.

 

     Człowiek nie ma wpływu na swój los. O jego losie decydują siły potężne i bezwzględne, w których ręku człowiek jest jedynie igraszką. Ale czasami decydują za nas inni, którzy z takich czy innych powodów mają istotny wpływ na nasz los. Obydwie te sytuacja znajdują swoje odzwierciedlenie w Królu Edypie Sofoklesa.

 

          Argumentacja

 

     Sofokles pokazał w tragedii Król Edyp, jak beznadziejne są próby ucieczki człowieka przed przeznaczeniem. Edyp - w czasie pobytu w Koryncie - zdał sobie sprawę, że z jego życiem związana jest jakaś tajemnica. Udał się więc do wyroczni i tam dowiedział się, że przyszłość niesie mu tragiczne wydarzenia: zabije swojego ojca i zwiąże się węzłem małżeńskim z matką. Stając w obliczu pytania, co ma dalej uczynić ze swoim losem, dokonuje niełatwego wyboru: decyduje się na porzucenie  życia w Koryncie, chcąc w ten sposób chronić swoich rodziców. Nie wie, że nie są to jego prawdziwi rodzice. Tu oczywiście mamy do czynienia z sytuacją tragiczną, rozumianą jako moment wyboru - a każda opcja będzie prowadziła ku nieszczęściu.

 

Fr. tekstu do interpretacji