CYFROPOL

język polski przed maturą

Przed maturą!

JĘZYK POLSKI

Pomysły na lekcje ...

JĘZYK POLSKI

Testy, sprawdziany, ...

JĘZYK POLSKI

Stwórz swoją www

Edyp jako władca i jako mąż Jokasty - scenariusz, pomysły na lekcję

Sofokles - strona wyjściowa

Sofokles, Król Edyp

     Spojrzenie na Edypa z różnych perspektyw

 

     Propozycja metodyczna nr 1

 

     Dzielimy klasę na grupy i każdej z nich przydzielamy jako zadanie omówienie relacji między Edypem a wybraną postacią.

 

Gr. 1. Edyp - Jokasta

 

Gr. 2. Edyp - Tejrezjasz

 

Gr. 3. Edyp - Kreon

 

Gr. 4. Edyp - mieszkańcy Teb

 

Gr. 5. Edyp - Chór

 

     Uczniowie szukają odpowiednich fragmentów i przedstawiają relacje.