CYFROPOL

język polski przed maturą

Przed maturą!

JĘZYK POLSKI

Pomysły na lekcje ...

JĘZYK POLSKI

Testy, sprawdziany, ...

JĘZYK POLSKI

Stwórz swoją www

SOFOKLES, KRÓL EDYP

DLA UCZNIÓW

DLA NAUCZYCIELI

Biografia Sofoklesa

Biografia Sofoklesa

Edyp jako władca i jako mąż Jokasty

Edyp jako władca i jako mąż Jokasty

Czy człowiek decyduje o swoim losie? Rozprawka

Religijny charakter Króla Edypa Sofoklesa