CYFROPOL

język polski przed maturą

Przed maturą!

JĘZYK POLSKI

Pomysły na lekcje ...

JĘZYK POLSKI

Testy, sprawdziany, ...

JĘZYK POLSKI

Stwórz swoją www

Kordian - strona wyjściowa

JULIUSZ SŁOWACKI - STRONA WYJŚCIOWA

1. Przedstaw podróże Kordiana po Europie:

a) gdzie był,

b) jakie zdobył doświadczenie, czego się dowiedział o świecie, ludziach i sobie,

c) jak dane miejsce wpłynęło na niego, na jego system wartości i oceny?

2. Dlaczego pobyt na szczycie Mont Blanc odegrał najważniejszą rolę?

3. Omów mocne i słabe strony Kordiana.

4. Zredaguj pytanie dotyczące dramatu Kordian i udziel na nie odpowiedzi.