25/07/2017

Kanon lektur szkolnych

Kanon lektur szkolnych stanowi kulturowy genotyp narodu.

 

Dyskusja o kanonie lektura szkolnych winna się toczyć nieustannie.

 

 

 

CYFROPOL

język polski przed maturą

Przed maturą!

JĘZYK POLSKI

Pomysły na lekcje ...

JĘZYK POLSKI

Testy, sprawdziany, ...

JĘZYK POLSKI

Stwórz swoją www