CYFROPOL

język polski przed maturą

Przed maturą!

JĘZYK POLSKI

Pomysły na lekcje ...

JĘZYK POLSKI

Testy, sprawdziany, ...

JĘZYK POLSKI

Stwórz swoją www

Bolesław Prus, Kamizelka

DLA UCZNIÓW

DLA NAUCZYCIELI

Bolesław Prus, Lalka

Bolesław Prus, Lalka

    

1. Czy kłamstwo można usprawiedliwić? Czy kłamstwo pojawiające się w Kamizelce można usprawiedliwić?

2. Jaką funkcję odgrywa sokół noweli w Kamizelce?

3. Dokonaj interpretacji zakończenia. Czy wg Ciebie jest to zakończenie zgodne z duchem pozytywizmu, czy raczej bliższe innej epoce? Uzasadnij.

4. Czy zgadzasz się z Balzakiem, który powiedział, że aby poznać dzieje ludzkości, trzeba by przedstawić historię kobiet, mężczyzn i ich przedmiotów?