CYFROPOL

język polski przed maturą

Przed maturą!

JĘZYK POLSKI

Pomysły na lekcje ...

JĘZYK POLSKI

Testy, sprawdziany, ...

JĘZYK POLSKI

Stwórz swoją www

JĘZYK POLSKI - NAUCZANIE ZDALNE - INFORMACJE, MATERIAŁY I POMYSŁY

NAUCZANIE ZDALNE - STRONA WYJŚCIOWA

Informacje o zdalnym nauczania języka polskiego

 

     Ważne, abyśmy nawiązali kontakt wielokanałowy z uczniami. Niezastąpiony jest oczywiście Messenger. Tą drogą możemy ustalać kolejne sposoby kontaktowania się.

     Niezwykle pomocnym rozwiązaniem jest Google Suite, udostępniane za darmo. Trzeba tylko zweryfikować stronę szkolną, co informatyk zrobi w kilka minut. No i oczywiście trzeba pozakładać konta, udzielić wychowawcom uprawnień do zakładania kont uczniowskich i można tu wykorzystać wiele aplikacji.