CYFROPOL

język polski przed maturą

Przed maturą!

JĘZYK POLSKI

Pomysły na lekcje ...

JĘZYK POLSKI

Testy, sprawdziany, ...

JĘZYK POLSKI

Stwórz swoją www

Paweł Huelle, Śpiewaj ogrody / Andrzej Stasiuk, Grochów

Prozatorskie ujęcia motywu śmierci - Huelle i Stasiuk

 

     Literatura lubi tematy tabu, zatem w naturalny sposób ciąży ku tematyce śmierci i wiążących się z nią zagadnień eschatologicznych. W zasadzie już od zarania działań kulturotwórczych mieliśmy do czynienia z silną potrzebą przyglądania się procesowi umierania i zaglądania za kulisy świata materialnego, jak to uczynił między innymi Odyseusz spoglądający w szczeliny Hadesu i przyglądający się duszom zmarłych.

     Fragment tekstów Pawła Huelle i Andrzeja Stasiuka łączy motyw śmierci, ale przede wszystkim sposób doświadczania jej obecności. W obu przypadkach mamy do czynienia ze wspomnieniami z czasów dzieciństwa i z tamtej perspektywy uobecnione zostały najdrobniejsze szczegóły sytuacji kontaktu ze zmarłymi. Huelle przywołuje obraz zmarłej, ale obcej staruszki, Stasiuk - swojej babki.

     Konfrontacja tekstów Huelle i Stasiuka przynosi też dość istotne różnice, jeśli chodzi o oddziaływanie odciśniętego w pamięci obrazu śmierci na późniejsze doświadczenia i przemyślenia narratorów. Huelle przywołuje w zamknięciu fragmentu moment wnikliwej relacji dziecka przekazanej swojej matce, natomiast Stasiuk  poświęca kilka akapitów na refleksje o znacznie późniejszych doświadczeniach.

PAWEŁ HUELLE

ANDRZEJ STASIUK