CYFROPOL

język polski przed maturą

Przed maturą!

JĘZYK POLSKI

Pomysły na lekcje ...

JĘZYK POLSKI

Testy, sprawdziany, ...

JĘZYK POLSKI

Stwórz swoją www

 Zbigniew Herbert

 Wypowiedź argumentacyjna na bazie tekstu: Poezja wobec współczesności

 Analiza i interpretacja porównawcza: Herbert / Miłosz

 O dwu nogach Pana Cogito

 Analiza i interpretacja porównawcza: Herbert / Sęp Szarzyński

 Wybrańcy gwiazd

To jest element tekstowy. Kliknij ten element dwukrotnie, aby edytować tekst. Możesz też dowolnie zmieniać rozmiar i położenie tego elementu oraz wszelkie parametry wliczając w to tło, obramowanie i wiele innych. Elementom tekstowych możesz też ustawić animację, dzięki czemu, gdy użytkownik strony wyświetli je na ekranie, pokażą się one z wybranym efektem.