CYFROPOL

język polski przed maturą

Przed maturą!

JĘZYK POLSKI

Pomysły na lekcje ...

JĘZYK POLSKI

Testy, sprawdziany, ...

JĘZYK POLSKI

Stwórz swoją www

 Zbigniew Herbert

 Wypowiedź argumentacyjna: Poezja wobec współczesności

 Analiza i interpretacja porównawcza: Herbert / Miłosz

 O dwu nogach Pana Cogito

 Analiza i interpretacja porównawcza: Herbert / Sęp Szarzyński

 Wybrańcy gwiazd