CYFROPOL

język polski przed maturą

Przed maturą!

JĘZYK POLSKI

Pomysły na lekcje ...

JĘZYK POLSKI

Testy, sprawdziany, ...

JĘZYK POLSKI

Stwórz swoją www

Hannah Fry

Hannah Fry -strona wyjściowa

Jak być człowiekiem w epoce maszyn?

 

     To pytanie stawia Hannah Fry w podtytule książki Hello world. I jest to pytanie zasadnicze dla autorki, która zauważa, że dzieje się coś dziwnego w relacjach między człowiekiem a algorytmem.

 

Relacja człowiek – algorytm

        

     Hannah Fry jest matematyczką, ale jest zarazem osobą bardzo wrażliwą estetycznie. Posiada szeroką wiedzę z zakresu medycyny i sądownictwa. I z wielką pedanterią gromadzi fakty ilustrujące niebezpieczeństwa związane z cedowaniem ważnych decyzji na algorytmy. Zwróćmy uwagę na jednoczesną jej fascynację możliwościami, jakie dają zarazem algorytmy.