CYFROPOL

język polski przed maturą

Przed maturą!

JĘZYK POLSKI

Pomysły na lekcje ...

JĘZYK POLSKI

Testy, sprawdziany, ...

JĘZYK POLSKI

Stwórz swoją www

1. Krótka charakterystyka klasy.

2. Co może Pan/Pani uznać za swój sukces wychowawczy?

3. Dzięki czemu udało się ten sukces osiągnąć?

4. Na jaki najtrudniejszy problem wychowawczy natrafił/-a Pan/Pani?

5. W jakiej mierze udało się ten problem rozwiązać i jakimi metodami?

6. Jakie problemy wychowawcze - dotyczące funkcjonowania całej szkoły - uznaje Pan/Pani za najpilniejsze do rozwiązania?

7. W jaki sposób można by te problemy rozwiązać?

8. Przykładowe tematy z Pakietu wychowawcy wykorzystane przez Pana/Panią w bieżącym roku szkolnym.

9. Jakie inicjatywy mogłyby być podjęte przez Zespół Wychowawczy w przyszłym roku szkolnym?