CYFROPOL

język polski przed maturą

Przed maturą!

JĘZYK POLSKI

Pomysły na lekcje ...

JĘZYK POLSKI

Testy, sprawdziany, ...

JĘZYK POLSKI

Stwórz swoją www

SPRAWOZDANIE Z PRACY ZESPOŁU WYCHOWAWCZEGO - FORMULARZ

1. Krótka charakterystyka klasy.

2. Co może Pan/Pani uznać za swój sukces wychowawczy?

3. Dzięki czemu udało się ten sukces osiągnąć?

4. Na jaki najtrudniejszy problem wychowawczy natrafił/-a Pan/Pani?

5. W jakiej mierze udało się ten problem rozwiązać i jakimi metodami?

6. Jakie problemy wychowawcze - dotyczące funkcjonowania całej szkoły - uznaje Pan/Pani za najpilniejsze do rozwiązania?

7. W jaki sposób można by te problemy rozwiązać?

8. Przykładowe tematy z Pakietu wychowawcy wykorzystane przez Pana/Panią w bieżącym roku szkolnym.

9. Jakie inicjatywy mogłyby być podjęte przez Zespół Wychowawczy w przyszłym roku szkolnym?