18/08/2017

Filozofia antyczna

     Filozofowie antyczni dali początek refleksji filozoficznej, tworząc podwaliny myśli późniejszych epok.

 

     Sokrates (469 - 399 p.n.e.) - żył i nauczał w Atenach, tam został również skazany na śmierć. Nie pozostawił po sobie żadnych pism, ale odegrał w dziejach filozofii przełomową rolę. Stał się wzorem etycznym filozofa, który jest gotów oddać życie za swoje poglądy. Jego nauki znane są z dzieł uczniów, z których najwybitniejszym był Platon. Sokratesowi przypisuje się autorstwo słynnego aforyzmu: „Wiem, że nic nie wiem”.

      Platon (427 - 347 p.n.e.) - był uczniem i przyjacielem Sokratesa. Jego dzieła mają głównie formę dialogów. Stał się prekursorem stanowiska nazwanego później idealizmem. Twierdził bowiem, że ważniejsze są idee (rzeczy widziane oczyma duszy) od tego, co postrzegamy zmysłami. Dzieła Platona mają głównie formę dialogów. Do najbardziej znanych należą: Państwo i Obrona Sokratesa.

     Arystoteles (384 - 322 p.n.e. ) uznawany za najwszechstronniejszego myśliciela greckiego. Mimo iż kształcił się w Akademii Platońskiej, własną filozofię rowinął w opozycji do poglądów Platona. Założył w Atenach własną szkołę nazywaną „Liceum”. Zbiór pism filozofa uporządkowali jego uczniowie (tytuły niektórych: O świecie, Metafizyka, Etyka nikomachejska, Poetyka). 

  Epikur (341 - 270 p.n.e.) - filozof  grecki, który utożsamiał dobro z przyjemnością, stał się prekursorem etyki hedonistycznej. Kontynuatorem jego myśli został Lukrecjusz (95 - 55 p.n.e.) - autor poematu O naturze wszechrzeczy.

      Seneka (4 p.n.e. - 65 n.e.) - filozof rzymski, przedstawiciel stworzonej przez Zenona z Kition szkoły stoickiej. Ideałem etycznym jest według niego mędrzec, któremu świadomość zmienności świata i własnego losu pozwala zachować wewnętrzny spokój (stąd wzięło się określenie „stoicki spokój”). Zostawił po sobie utwory: Listy moralne do Lucjusza i O zjawiskach natury.

     Marek Aureliusz (121 - 180) - cesarz rzymski nazywany „filozofem na tronie”, należał do młodszej szkoły stoickiej. Jego dzieło nosi tytuł Rozmyślania i ma charakter pamiętnika spisanego w czasie jednej z wypraw wojennych.

CYFROPOL

język polski przed maturą

Przed maturą!

JĘZYK POLSKI

Pomysły na lekcje ...

JĘZYK POLSKI

Testy, sprawdziany, ...

JĘZYK POLSKI

Stwórz swoją www