CYFROPOL

język polski przed maturą

Przed maturą!

JĘZYK POLSKI

Pomysły na lekcje ...

JĘZYK POLSKI

Testy, sprawdziany, ...

JĘZYK POLSKI

Stwórz swoją www

Język polski przed maturą

 

     Kiedy już przeczytamy teksty lub ich fragmenty, musimy to wszystko osadzić w odpowiednich ramach - konieczne jest zbudowanie pewnej konstrukcji, którą zapamiętamy, żeby nam się cegły i cegiełki nie rozsypały.

     Mimo iż możemy znaleźć podręczniki skonstruowane problemowo, a nie epokami, wydaje się jednak zasadne budowanie takiej konstrukcji właśnie przez pryzmat epok.

ŚREDNIOWIECZE

RENESANS

MŁODA POLSKA

OŚWIECENIE

ROMANTYZM

ANTYK

POZYTYWIZM

DWUDZIESTOLECIE

WSPÓŁCZESNOŚĆ

BAROK