CYFROPOL

język polski przed maturą

Przed maturą!

JĘZYK POLSKI

Pomysły na lekcje ...

JĘZYK POLSKI

Testy, sprawdziany, ...

JĘZYK POLSKI

Stwórz swoją www

Język polski - przed maturą

 

     Kiedy już przeczytamy teksty lub ich fragmenty, musimy to wszystko osadzić w odpowiednich ramach - konieczne jest zbudowanie pewnej konstrukcji, którą zapamiętamy, żeby nam się cegły i cegiełki nie rozsypały.

     Mimo iż możemy znaleźć podręczniki skonstruowane problemowo, a nie epokami, wydaje się jednak zasadne budowanie takiej konstrukcji właśnie przez pryzmat epok.

ŚREDNIOWIECZE

RENESANS

MŁODA POLSKA

OŚWIECENIE

ROMANTYZM

ANTYK

POZYTYWIZM

DWUDZIESTOLECIE

WSPÓŁCZESNOŚĆ

BAROK

POLITYKA PRYWATNOŚCI