CYFROPOL

język polski przed maturą

Przed maturą!

JĘZYK POLSKI

Pomysły na lekcje ...

JĘZYK POLSKI

Testy, sprawdziany, ...

JĘZYK POLSKI

Stwórz swoją www

ALBERT CAMUS, DŻUMA: PODZIW CZY POGARDA WOBEC CZŁOWIEKA

Człowiek godny podziwu czy pogardy?

DLA UCZNIÓW

DLA NAUCZYCIELI

Człowiek godny podziwu czy pogardy?

 

     Postawy bohaterów Dżumy Alberta Camus w sytuacji ekstremalnej

 

     Dżuma jest szczególnym wyzwaniem dla człowieka, gdyż jest to sytuacja ekstremalna, a na dodatek - rozciągnięta w czasie. Mieszkańcy Oranu reagują na zagrożenie różnie - w paru miejscach akcji mamy takie ujęcie określonych zachowań społeczeństwa, jednak Camus skupia się na wybranych bohaterach i o nich chce opowiadać, jak również o przemianach, którym ulegali. I tu ujawnia się rzecz ciekawa: w większości przypadków i po różnego rodzaju perypetiach bohaterowie podejmują wspólne działanie, jednoczą się w walce ze złem. A przy tym wiele się nauczyli i zrozumieli, a chyba najbardziej ojciec Paneloux.

     Wobec powyższego pytanie zasadnicze znajduje jednoznaczną odpowiedź: Dżuma to książka o podziwie wobec człowieka, jego heroizmu i pokonywaniu największego wroga - śmierci i zła.