CYFROPOL

język polski przed maturą

Przed maturą!

JĘZYK POLSKI

Pomysły na lekcje ...

JĘZYK POLSKI

Testy, sprawdziany, ...

JĘZYK POLSKI

Stwórz swoją www

Adam Mickiewicz, Droga nad przepaścią w Czufut-Kale

                    Mirza i pielgrzym

             

                                  Mirza

 

Zmów pacierz, opuść wodze, odwróć na bok lica,

Tu jeździec końskim nogom swój sekret powierza;

Dzielny koń! patrz, jak staje, głąb okiem rozmierza,

Uklęka, brzeg wiszaru kopytem pochwyca.

 

I zawisnął - Tam nie patrz, tam spadła źrenica,

Ja w studni Al-Kairu, o dno nie uderza.

I ręką tam nie wskazuj - nie masz u rąk pierza;

I myśli tam nie puszczaj, bo myśl jak kotwica,

 

Z łodzi drobnej ciśniona w nieźmierność głębiny,

Piorunem spadnie, morza do dna nie przewierci,

I łódź z sobą przechyli w otchłanie chaosu.

 

                              Pielgrzym

 

Mirzo, a ja spojrzałem! Przez świata szczeliny

Tam widziałem - com widział, opowiem - po śmierci,

Bo w żyjących języku nie ma na to głosu.

 

                                       Sonety krymskie, 1826

Wstęp do interpretacji sonetu Droga nad przepaścią w Czufut-Kale

 

     Propozycja I

 

     Kultura Orientu niezwykle fascynowała romantyków swoją oryginalnością, odmiennością i kolorytem intensywnie oddziałującym na zmysły. Równiez fascynująca była przyroda orientalna.

     Adam Mickiewicz - zesłany po procesie filomatów i filaretów w głąb Rosji - odbył wycieczkę na Krym. Literackim owocem tego doświadczenia był cykl zatytułowany Sonety krymskie, z których pochodzi interpretowany utwór.

 

Teza interpretacyjna

 

     Wiersz przedstawia reakcję podróżnika reprezentującego kulturę Zachodu na kontakt z przyrodą krymską. Zetknięcie się ze światem Orientu wywołuje refleksje na temat tego, czym jest byt. Poeta sięga po gatunek sonetu i wykorzystuje go w bardzo oryginalny sposób.

 

Pielgrzym i jego przewodnik

 

     W utworze pojawia się dwójka bohaterów lirycznych prowadzących dialog. Dominuje wypowiedź Mirzy obejmująca trzy strofy. Pielgrzym wypowiada się w strofie zamykającej utwór.

    Mirza to ktoś więcej niż przewodnik po świecie orientalnym (Tatarzy używają określenia "mirza" w odniesieniu do księcia, ale słowo to określa również ludzi mądrych i szanowanych w przestrzeni tatarskiej).

     Mimo licznych napomnień Mirzy troszczącego się o bezpieczeństwo podróżnika, ten ostatni okazuje się być ryzykantem, który lubi prowokować los. Pielgrzym jest przedstawicielem kultury Zachodu, ale chyba ważniejsze jest to, że jest romantykiem.

Poza

Poza granicami bytu

 

     Przyroda jest dla romantyków bytem. Bardzo często jej krańce są miejscami granicznymi, za którymi można odczuć obecność Boga.

 

    

Struktura sonetu  Droga nad przepaścią Czufut-Kale A. Mickiewicza

 

     Utwór ma strukturę dialogu, co dla gatunku dialogu jest rozwiązaniem na wskroś nowatorskim. Mickiewicz nie dokonał też podziału utworu na część opisową i refleksyjną.