CYFROPOL

język polski przed maturą

Przed maturą!

JĘZYK POLSKI

Pomysły na lekcje ...

JĘZYK POLSKI

Testy, sprawdziany, ...

JĘZYK POLSKI

Stwórz swoją www

Do Publiusza Munacjusza Macieja Kazimierza Sarbiewskiego

Wiersze - interpretacje

DLA UCZNIÓW

DLA NAUCZYCIELI

Wiersze - interpretacje

Biografia autora

Biografia autora

Do Narwi

Do Narwi

     Motywy terapeutyczne w poezji M. K. Sarbiewskiego

    

     Niebezpieczeństwa ukrytej rany, Retoryka ukrytej rany - tak zatytułowała prof. dr hab. Elwira Buszewicz jeden z podrozdziałów tekstu Retoryczność poezji Macieja Kazimierza Sarbiewskiego. Dwie ody. Autorka przypomina na początku, że Sarbiewski - jako głosiciel koncepcji neostoicyzmu - był zwolennikiem postawy "cierpliwego milczenia", powstrzymywania się od łez, które mogą prowokować ciosy bezlitosnej Fortuny. Właściwa postawa opiera się na sile i twardości charakteru oraz cichym, ale konsekwentnym znoszeniu trudności - na użalanie nie ma tu miejsca.