CYFROPOL

język polski przed maturą

Przed maturą!

JĘZYK POLSKI

Pomysły na lekcje ...

JĘZYK POLSKI

Testy, sprawdziany, ...

JĘZYK POLSKI

Stwórz swoją www

     W podobnej stylistyce kreowana jest przestrzeń liryczna w strofie drugiej.

 

 

               Bądźmy dla siebie bliscy kiedy się boimy

               Gdy byle kamyk może poruszyć lawiny

               Bądźmy dla siebie bliscy kiedy ciemne góry

               Odpychają nas nagle swoim ciałem zimnym

 

     Tu jednak pojawia się wyraźna opozycja: człowiek - potęga (żywioł, siła, ...). Jednakże owa potęga jest nie tylko symbolem sił przyrody, ale też mocy o zupełnie innej naturze.

 

               Bądźmy dla siebie wierni kiedy rosną mury

               Bo tyle w nas jest siebie ile ciepła tego

               Które weźmiemy od kogoś drugiego

               A drugi od nas weźmie i w sobie zatai

 

               Bądźmy dla siebie bliscy bo nas rozdzielają

 

                                                                  12 V 1985

 

 

     Poezja jest niezwykle wyczulona na kwestię poczucia tożsamości i więzi, które - wskutek różnorodnych presji - są nieustannie narażane na rozpad.

     Ernest Bryll posługuje się w pierwszej strofie hiperbolą budującą apokaliptyczny obraz pękającej ziemi. Ale jednocześnie sytuuje całość w kontekście historyczno-politycznym.

 

               Bądźmy dla siebie bliscy bo nas rozdzielają

               I co chwila nam ziemia pęka pod stopami

               A te okrawki

               Kraju na którym stoimy

               Z hukiem od siebie w ciemność odpływają

 

     Zwraca uwagę silny kontrast między dynamiką obrazów a ich nieokreślonością. Okrawki kraju dają się czytać uniwersalnie, jako odwieczny problem geopolityczny Polski i Polaków.