CYFROPOL

język polski przed maturą

Przed maturą!

JĘZYK POLSKI

Pomysły na lekcje ...

JĘZYK POLSKI

Testy, sprawdziany, ...

JĘZYK POLSKI

Stwórz swoją www

Motyw nadziei w różnych tekstach i w opowiadaniu Tadeusza Borowskiego U nas w Auschwitzu

 

    

     W Boskiej komedii Dantego pojawia się napis na bramie piekła: "Ty, który wchodzisz, żegnaj się z nadzieją". Innymi słowy pojawia się tutaj myśl o braku możliwości powrotu z tego miejsca - bramy piekieł zamykają się na zawsze.

     Jan Kochanowski w Pieśni IX stwierdza:

 

    Nie porzucaj nadzieje,

   Jakoć się kolwiek dzieje:

          Bo nie już słońce ostatnie zachodzi,

          A po złej chwili piękny dzień przychodzi.

 

     W cytowanym fragmencie widać wyraźnie obecność filozofii stoickiej. Pojawia się przekonanie, że nadzieja pozwala na przetrwanie najtrudniejszych chwil. Wystarczy spojrzeć w cykle przyrody, by dostrzec obecność nadziei.