CYFROPOL

język polski przed maturą

Przed maturą!

JĘZYK POLSKI

Pomysły na lekcje ...

JĘZYK POLSKI

Testy, sprawdziany, ...

JĘZYK POLSKI

Stwórz swoją www

Bogurodzica

materiały dla polonistów

Epoki

Średniowiecze

Bogurodzica

 

     Bogurodzica dziewica, Bogiem sławiena Maryja,

     U twego syna Gospodzina matko zwolena, Maryja!

     Zyszczy nam, spuści nam.

     Kyrieleison.

 

     Twego dziela Krzciciela, Bożycze,

     Usłysz głosy, napełń myśli człowiecze.

     Słysz modlitwę, jąż nosimy,

     A dać raczy, jegoż prosimy:

     A na świecie zbożny pobyt,

     Po żywocie rajski przebyt.

     Kyrieleison.

 Sprawdzian z Bogurodzicy

 

1. Zapisz tekst oryginalny Bogurodzicy.

2. Dokonaj tłumaczenia na polszczyznę współczesną.

3. Zinterpretuj utwór. Zwróć uwagę na związki z ideami

    i koncepcjami średniowiecznymi.

 

 

 Model odpowiedzi do sprawdzian z Bogurodzicy

 

Ad. 1. Tekst oryginalny Bogurodzicy

a) zapis w pełni poprawny - 10 pkt

b) sporadyczne błędy        -   8 pkt

c) powyżej 5 błędów         -   5 pkt

d) liczne błędy                    -   3 pkt

                                                      

2. Tłumaczenie na polszczyznę współczesną.

 

     Matko Boża, dziewico, przez Boga wielbiona Maryjo,

     Przez Twego Syna-Pana mateczko wybrana, Maryjo!

     Zjednaj Go dla nas, uczyń Go dla nas przychylnym.

     Panie, zmiłuj się.

 

     Ze względu na Twego Chrzciciela, Syny Boży,

     Wysłuchaj głosów, spełnij pragnienia człowiecze.

     Usłysz modlitwę, którą zanosimy,

     I racz dać to, o co prosimy:

     Na świecie dostatni pobyt,

     Po śmierci przebywanie w raju.

     Panie, zmiłuj się.

 

a) zapis w pełni poprawny - 10 pkt

b) sporadyczne błędy        -   8 pkt

c) powyżej 5 błędów         -   5 pkt

d) liczne błędy                    -   3 pkt

 

3. Zinterpretuj utwór. Zwróć uwagę na związki z ideami

    i koncepcjami średniowiecznymi.

 

a) omówienie średniowiecznej koncepcji hierarchizmu i pośrednictwa, reprezentowanych przez motyw deesis (człowiek zwraca się do Chrystusa za pośrednictwem znajdującej się w ikonografii po lewej stronie Matki Boskiej oraz Jana Chrzciciela: w tekście Maryja jako adresatka pojawia się pierwsza, Jan - drugi w kolejności, co wynika z koncepcji hierarchiczności);                  3 pkt

 

b) charakterystyka podmiotu lirycznego (zbiorowość wiernych wyrażających w modlitewnej formie swoje prośby o dostatnie życie na ziemi i uzyskanie wiecznego szczęścia w raju);                      2 pkt

 

c) analiza antytez i paradoksów (matka jest zarazem dziewicą, syn jest zarazem panem - w tym przypadku hierarchia jest odwrócona, ale ów paradoks w przestrzeni wiary staje się prawdą przyjmowaną w sposób naturalny);                                                                    2 pkt

 

d) wyjaśnienie funkcji innych środków artystycznych i językowych (istotna rola trybu rozkazującego, za pomocą którego formułowane są prośby);                                                                                    2 pkt

 

e) zwrócenie uwagi na elementy archaizacji z punktu widzenia czasu powstania utworu (formy trybu rozkazującego: zyszczy, spuści, raczy; formy bez przegłosu polskiego: zwolena) - uzyskanie w ten sposób patosu.                                                                                      1 pkt

 

 

               Punktacja

          30 pkt = cel

          29-27  = bdb

          26-23  = db

          22-18  = dst

          17-12  = dop

          11- 0   = ndst