CYFROPOL

język polski przed maturą

Przed maturą!

JĘZYK POLSKI

Pomysły na lekcje ...

JĘZYK POLSKI

Testy, sprawdziany, ...

JĘZYK POLSKI

Stwórz swoją www

MACIEJ KAZIMIERZ SARBIEWSKI - BIOGRAFIA

Wiersze - interpretacje

DLA UCZNIÓW

DLA NAUCZYCIELI

Wiersze - interpretacje

     Maciej Kazimierz Sarbiewski (urodzony 24 lutego 1595 w Sarbiewie koło Płońska, zmarły 2 kwietnia 1640 w Warszawie) pochodził z rodu szczycącego się herbem Prawdzic.

     W wieku dwunastu lat trafił do kolegium jezuickiego w Pułtusku. Trzeba tu nadmienić, że Pułtusk był w jakiejś mierze jednym z najważniejszych ośrodków gospodarczych, kulturowych i naukowych na Mazowszu (tutaj wykładali Jakub Wujek i Piotr Skarga, Andrzej Krzycki założył drukarnię - pierwszą na Mazowszu; tutaj działał od roku 1565 teatr).

     Był jezuitą i nadwornym kaznodzieją króla Władysława IV.

   Jako poeta łaciński epoki baroku i jednocześnie uznany teoretyk literatury - zyskał światową sławę. Niestety, wraz z upływem czasu nie zyskał w swojej ojczyźnie należytego uznania.

     Kształcił się w kolegium jezuickim w Pułtusku, a następnie podjął studia na Akademii Wileńskiej i kolegium jezuickim w Braniewie.

    W roku 1612 wstąpił do zakonu jezuitów.

    Był nauczycielem poetyki i retoryki w kolegiach w Krożach, Płocku i na Akademii Wileńskiej. I właśnie na tej uczelni wileńskiej uzyskał w 1632 doktorat z filozofii, a następnie w 1636 - teologii.

     W roku 1622 został wysłany na studia do Rzymu, gdzie zyskał uznanie na dworze papieża Urbana VIII, z którego rąk otrzymał najwyższą nagrodę literacką świata - laur poetycki (poeta laureatus).

     W 1625 roku powrócił do Polski. Został profesorem teologii na Akademii Wileńskiej, a w roku w 1635 - królewskim kaznodzieją Władysława IV.

     Intrygującą kwestią jest niezwykła popularność poezji Sarbiewskiego - w Europie opublikowanych zostało kilkadziesiąt wydań Lyricorum libri, a ewenementem jest edycja z 1632 roku zawierająca miedzioryty Petera Paula Rubensa. Godny podkreślenia w tym kontekście jest fakt, że w 1646 roku ukazało się w Anglii tłumaczenie poetyckiego dzieła poety z Sarbiewa.

     Ciekawostką jest fakt, że w XX wieku tom poezji Sarbiewskiego został opublikowany na Węgrzech, natomiast zastanawia inny fakt - kompletny przekład wierszy opublikowany w Polsce  d o p i e r o  w 1980 roku.

     Sarbiewski był nie tylko poetą, nie tylko kaznodzieją, ale również teoretykiem literatury. W XVII wieku dzieła te były dostępne jedynie w formie rękopisów, które krążyły wśród studentów. Traktat De perfecta poesi (O poezji doskonałej) ujrzał światło dzienne w wersji łacińskiej i polskiej w roku 1954 (tłum. Marian Plezia).