CYFROPOL

język polski przed maturą

Przed maturą!

JĘZYK POLSKI

Pomysły na lekcje ...

JĘZYK POLSKI

Testy, sprawdziany, ...

JĘZYK POLSKI

Stwórz swoją www

Cyprian Norwid, Bema pamięci żałobny-rapsod: cel lekcji, kryteria sukcesu, ...

Cyprian Norwid

Tekst

Interpretacja

     Cel lekcji

 

Sformułowanie refleksji na temat roli Józefa Bema w historii Europy oraz interpretacja symboliki obrzędów pogrzebowych przywołanych w tekście, a także wyjaśnienie znaczenia odniesień biblijnych w tekście i wyjaśnienie symboliki korowodu ludzkości.

 

     Kryteria sukcesu

 

1. Przedstawiam najważniejsze informacje dotyczące losów generała Józefa Bema dotyczące ziem polskich i Węgier oraz Turcji.

2. Wyjaśniam, do jakich obrzędów odwołuje się Norwid i przedstawiam symbolikę elementów tych obrzędów.

3. Potrafię określić cel przywołania różnych obrzędów pogrzebowych.

4. Wyjaśniam symbolikę "murów Jerycha".

5. Omawiam symbolikę korowodu ludzkości.

 

    Kryteria sukcesu (zestaw II)

 

Kryteria sukcesu

1. Wskazuję te elementy wiersza, które kreują wizerunek Bema jako rycerza.

2. Przywołuję wizerunki rycerzy ukazanych w "Iliadzie" (Achilles i Hektor) i charakteryzuję bohaterów, zwracają uwagę na środki stylistyczne służące kreacji postaci.

3. Streszczam wydarzenia związane z Rolandem.

4. Porównuję wizerunki postaci.