CYFROPOL

język polski przed maturą

Przed maturą!

JĘZYK POLSKI

Pomysły na lekcje ...

JĘZYK POLSKI

Testy, sprawdziany, ...

JĘZYK POLSKI

Stwórz swoją www

Pozytywizm - dla polonistów

Pozytywizm - strona wyjściowa

Babie lato, 1875, Muzeum Narodowe w Warszawie

realizm i nastrojowość obraz młodej kobiety

     Obraz jest skomponowany horyzontalnie, dzięki czemu uzyskany został efekt błogości, a zarazem nastrojowości.

     Dziewczyna przedstawiona na obrazie jest dobrze zbudowana, ma na sobie zwykły, chłopski strój, jej stopy są zakurzone.

     Zwraca uwagę trzymana w ręku pajęczyna - krucha, delikatna, niczym owo tytułowe, krótkotrwałe "babie lato".

     Na drugim tle znajduje się pies, który wykazuje się czujnością.

     W głębi widać pasterzy pilnujących swojego bydła.