CYFROPOL

język polski przed maturą

Przed maturą!

JĘZYK POLSKI

Pomysły na lekcje ...

JĘZYK POLSKI

Testy, sprawdziany, ...

JĘZYK POLSKI

Stwórz swoją www

Obraz arystokracji w Lalce Bolesława Prusa

W poszukiwaniu fragmentów charakteryzujących arystokrację w Lalce

 

     W takich sytuacjach lekcyjnych warto podzielić klasę na grupy i każdej z grup przydzielić wskazane rozdziały do pracy. W ten sposób nie dojdzie do sytuacji pokrywania się poszukiwanych fragmentów.

 

Zadania do pracy z fragmentami charakteryzującymi arystokrację

 

Zad. 1. Zróbcie na podstawie fr. wykaz cech arystokracji (tu możemy zlecić określone formy gramatyczne: rzeczowniki, przymiotniki lub nawet formy czasownikowe).

 

Cechy arystokracji (rzeczowniki):

- brak energii, apatia,

- egoizm,

- hermetyzm,

- rozkład,

- demoralizacja, zepsucie,

- podatność na choroby.

 

 

Pozytywizm

Lalka Bolesława Prusa