CYFROPOL

język polski przed maturą

Przed maturą!

JĘZYK POLSKI

Pomysły na lekcje ...

JĘZYK POLSKI

Testy, sprawdziany, ...

JĘZYK POLSKI

Stwórz swoją www

 

Księga Hioba

 

 

Biblia

     Apokalipsa św. Jana - nie jest pewne, czy autorem jej jest św. Jan czy też któryś z grona jego uczniów. Zesłanemu na wyspę Patmos Janowi ukazuje się Chrystus i poleca mu napisać  listy do siedmiu Kościołów Azji. Zabiera również proroka do nieba. Tam Jan widzi, jak Baranek otwiera kolejno siedem pieczęci, a otwarcie każdej z nich wprowadza nową wizję kataklizmów nawiedzających ziemię. Przepowiednię kończy obraz Nowego Jeruzalem, zstępującego z nieba świętego miasta, w którym Bóg zamieszka razem z ludźmi.

         

 

Księga Koheleta

 

 

 

Księga Psalmów

 

 

 

Apokalipsa wg św. Jana

 

 

 

Księga Rodzaju

 

 

O Biblii

Symbolika biblijna