CYFROPOL

język polski przed maturą

Przed maturą!

JĘZYK POLSKI

Pomysły na lekcje ...

JĘZYK POLSKI

Testy, sprawdziany, ...

JĘZYK POLSKI

Stwórz swoją www

 

Księga Hioba

 

 

Biblia


Apokalipsa wg św. Jana     Apokalipsa św. Jana - nie jest pewne, czy autorem jej jest św. Jan czy też któryś z grona jego uczniów. Zesłanemu na wyspę Patmos Janowi ukazuje się Chrystus i poleca mu napisać  listy do siedmiu Kościołów Azji. Zabiera również proroka do nieba. Tam Jan widzi, jak Baranek otwiera kolejno siedem pieczęci, a otwarcie każdej z nich wprowadza nową wizję kataklizmów nawiedzających ziemię. Przepowiednię kończy obraz Nowego Jeruzalem, zstępującego z nieba świętego miasta, w którym Bóg zamieszka razem z ludźmi.

         

 

Księga Koheleta

 

 

 

Księga Psalmów

 

 

 

Apokalipsa wg św. Jana

 

 

 

Księga Rodzaju

 

 

O Biblii

Symbolika biblijna