CYFROPOL

język polski przed maturą

Przed maturą!

JĘZYK POLSKI

Pomysły na lekcje ...

JĘZYK POLSKI

Testy, sprawdziany, ...

JĘZYK POLSKI

Stwórz swoją www

 

Klucz do testu nr 1 ze średniowiecza

 

1. uniwersalizm

 

2. Lament świętokrzyski / Posłuchajcie, bracia miła ...

 

3. C - apokryfy

 

4. św. Augustyn

 

5. Roland, Tristan, Percewal

 

6. plankt – Lament świętokrzyski       pieśń o czynach – Pieśń o Rolandzie       hymn - Bogurodzica

 

7.1. Podmiotem lirycznym jest Matka Boska - "A wszakom cię, Synku miły, w swem sercu nosiła"

 

7.2. Matka Boska przedstawiona jest przede wszystkim jako matka cierpiąca. Podkreślone jest jej człowieczeństwo, bezradność oraz szukanie współczucia i wsparcia  u innych. Ujawnia się to poprzez apostrofy, elementy języka potocznego i stylistykę podkreślającą emocje.

 

7.3. Matka Boża stoi pod krzyżem, na którym umiera jej Syn, i skarży się przed zebranymi ludźmi.

 

7.4. Plankt – nazwa pochodzi od łacińskiego słowa "planctus" – "płacz". Wyraża żal po osobie zmarłej, jest wezwaniem do wspólnego przeżywania cierpienia.

 

8. Pieta

 

9. Styl gotycki

 

10.1. Na przykład: Śmierć jest ukazana w postaci chudej kobiety, której ciało ulega rozkładowi. Ma ona groźne spojrzenie, w ręce trzyma kosę. Jej wizerunek budzi przerażenie.

 

10.2. Mistrz jest przerażony; pada z jękiem na ziemię.

 

10.3. Na przykład: leści się, samojedź, wiła.

 

11. Na przykład: wielkie zarazy i epidemie, głosy kaznodziejów mówiące o nędzy śmiertelnego ciała, przekonanie

o tym, iż śmierć jest bramą do nowego życia, motyw śmierci częsty w literaturze i sztuce, słaby rozwój medycyny, krótkość życia ludzkiego.

 

12. A2; B3; C4; D5

 

13. Dzieje Tristana i Izoldy

 

14. ascety

 

15. zachodniosłowiańskie

 

16. Porównanie ideałów i wartości ascety i rycerza:

 

a) elementy wspólne:

       - Bóg jako wartość nadrzędna (aczkolwiek w systemie wartości rycerza mamy  je w jakiejś 

          mierze umiejscowione na tym samym poziomie: Bóg, honor, ojczyzna)

       - idea poświęcenia siebie, oddania się wyższym wartościom, wyrzeczenia,

       - w obu przypadkach ujawnia się wielka odwaga i determinacja.

 

b) elementy różne:

 

asceta:

- Bóg wartością nadrzędną i docelową (1),

- ubóstwo (2),

- ćwiczenie ciała, znoszenie cierpienia (3),

- przekonanie, że im  bliżej będą Boga w życiu ziemskim, tym doskonalsze będzie ich życie po śmierci (4),

- pokora - w przypadku św. Aleksego przybrała ekstremalny wymiar w postaci upokorzenia, kiedy to na

   mieszkającego pod schodami własnego domu Aleksego wylewane były pomyje (5),

- asceta rezygnuje z życia ziemskiego, wyrzeka się rodziny i kariery (jak św. Aleksy), przyczynia się w jakiejś mierze do

  cierpienia najbliższych, ale rekompensuje to ich późniejszy współudział w chwale (6),

 

rycerz:

- równorzędna hierarchia wartości: Bóg, honor, ojczyzna (1),

- wyrzeczenia rycerza mają charakter przejściowy (2),

- rycerz dba o swoje ciało, aby był sprawny w walce (3),

- rycerz oddaje się Bogu w imię obrony ojczyzny, wiary, swojego króla (4),

- duma - przykład Rolanda, który nie zdecydował się zadąć w róg i wezwać wojska Karola Wielkiego, gdyż nie chciał

   być posądzony o tchórzostwo; ceną za to była śmierć rycerz i jego towarzyszy (5),

- jest lojalny wobec pana feudalnego, czyli najczęściej króla (6),

 

Test nr 1

 

TESTY